Termostat ciągu kominowego

Urządzenie termostatyczne wyłączające kocioł, w przypadku wypływu spalin do pomieszczenia kotłów z otwartą komorą spalania (atmosferycznych).
Zgodnie z PN-M/35350 niedopuszczalne jest uruchomienie kotła bez tego termostatu.

Termostat kotła

Inaczej termostatyczny regulator temperatury kotła; pozwala na regulację stałotemperaturową zasilania kotła lub współdziałając z automatyką pogodową zabezpiecza przed przekroczeniem temperatury maksymalnej.

Termostat zabezpieczający (STB)

Wyłącza kocioł przy przekroczeniu temperatury bezpieczeństwa (zwykle 110˚C).

Urządzenie do kontroli płomienia

Najczęściej jako elektroda jonizacyjna kotłach gazowych lub czujnik płomienia w kotłach z palnikiem olejowym. W przypadku wypływu paliwa bez płomienia następuje wyłączenie palnika po czasie bezpieczeństwa.

Wartość opałowa paliwa

Ilość energii cieplnej jak wydziela się przy spaleniu zupełnym i całkowitym jednostki paliwa (np.: 1m3 gazu lub 1kg oleju opałowego), przy czym woda jako jeden z produktów spalania występuje w postaci pary; wielkość bazowa do wyznaczania sprawności kotłów.

Warunki eksploatacyjne

Ważne parametry kotłów umieszczane w Katalogu jak np.: dopuszczalne ciśnienie robocze – 6 bar, dopuszczalna temp. zasilania – 110˚C, zakres regulacji temp. kotła – od 30 do 90˚C, termostat zabezpieczający – 110˚C oraz rodzaj paliwa.

Zarządzanie jakością

Dla zapewnienia wysokiego standardu i utrzymania jakości wyrobów firma De Dietrich uzyskała certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001 i 9002.

Znak CE

Pod adresem www.dedietrich.pl w zakładce Deklaracje CE, umieszczono certyfikaty zgodności produktów De Dietrich z dyrektywami UE.

Znamionowa moc cieplna

Ilość energii cieplnej jaką w jednostce czasu, w sposób ciągły, może oddać kocioł do systemu grzewczego. Wielkość charakterystyczna kotła, umieszczona na jego tabliczce znamionowej.