Zalety

Zgodny z dyrektywą ErP

  • Podgrzewacze solarne ciepłej wody użytkowej
  • Typoszereg 200, 300 lub 400 l
  • Zasobnik stalowy, emaliowany, z izolacją ze spienionej bezfreonowej pianki poliuretanowej o grubości 50 mm, chroniony antykorozyjnie anodą magnezową
Inisol BSL

Specyfikacja

  • Klasa efektywności energetycznej:
  • Wymiennik dolny solarny i wymiennik górny podłączany do kotła, wykonane z gładkiej rury emaliowanej od strony zewnętrznej
  • Grzałka elektryczna jako wyposażenie dodatkowe
  • Fabrycznie okablowany i wyposażony we wszystkie elementy wymagane do podłączenia i sterowania instalacji solarnej: stację solarną z modulowaną pompą klasy A o wskaźniku efektywności energetycznej EEI<0,23 zawory odcinające z zaworami zwrotnymi, termometry, odpowietrznik ręczny, naczynie wzbiorcze 25l, solarną grupę bezpieczeństwa, manometr, zespół do napełniania  i opróżniania, pojemnik nadmiarowy płynu i zawór antyoparzeniowy
  • Zamontowany z przodu regulator solarny SOL AEL o koncepcji „matched flow” dobiera optymalną wartość przepływu w zależności od temperatury kolektorów i podgrzewacza
  • Podłączenia z tyłu poprzez «Plug and Heat System»
  • Obudowa zewnętrzna i pokrywy z ABS

Do pobrania

Nazwa pliku Typ

TRWAŁY KOMFORT

Żyj w zgodzie z przyrodą

Celem projektu jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają.

Dowiedz się więcej