Dyrektywa ErP

De Dietrich oferta

Etykiety energetyczne

De Dietrich zdjęcie

CO TO SĄ ETYKIETY ENERGETYCZNE?    

Oznakowanie w postaci etykiet energetycznych stosuje się do produktów związanych z energią o mocy poniżej 70 kW. Jego celem jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej dla produktu, który wybierają. Przyklejona na każdym urządzeniu etykieta z oznakowaniem energetycznym zawiera różne informacje: sprawność energetyczną (A+++ dla urządzeń o największej sprawności), nazwę produktu, nazwę producenta, moc znamionową względem klimatu, poziom hałasu itd. Etykieta z oznakowaniem energetycznym będzie się również znajdować w materiałach technicznych i marketingowych.

De Dietrich zdjęcie

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ DZIĘKI ETYKIETOM ENERGETYCZNYM?

Etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów urządzeń na podstawie ich zużycia energii. Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią znacząco przyczyniają się do oszczędności energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów coraz bardziej efektywnych energetycznie. Zwiększenie efektywności produktów związanych z energią, osiągana poprzez świadome wybory klientów i zharmonizowanie ustawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej, przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale też producentom, przemysłowi i całej gospodarce.

De Dietrich zdjęcie

CZY PRODUCENCI MUSZĄ PODAWAĆ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego dokonuje uchylenia dotychczasowej Dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie etykietowania produktów związanych z energią. Nowe rozporządzenie, które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 roku zawiera szereg obowiązków i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Artykuł 6(a) Rozporządzenia wprowadza obowiązek wykazywania zakresu klas efektywności we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych wprowadzanych na rynek po 1 sierpnia 2017 r.

JAKIE SĄ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH?

Klasy efektywności urządzeń grzewczych są zwykle ściśle uzależnione od źródła energii, która jest wykorzystywana. Najmniej efektywne są kotły elektryczne, a także te, które wykorzystują paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny (ekogroszek). Bardziej efektywne energetycznie są gazowe kotły kondensacyjne, urządzenia hybrydowe i powietrzne pompy ciepła. Najwyższe klasy efektywności energetycznej osiągają gruntowe pompy ciepła.

 

JAKIE SĄ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ URZĄDZEŃ DE DIETRICH?

Ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne (zakres rozporządzenia 811/2013)
ogrzewanie od A+++ do D

Kotły gazowe kondensacyjne:
Evodens AMC, Evodens PRO AMC, Lumea MPX, MCR3 evo, Modulens G AGC, Inidens, Duo-tec Compact E, Luna Classic

Kotły olejowe:
Modulens O AFC, CFU C Condens, CFU EcoNox

Pompy ciepła:
Alezio M, Alezio M V200, Strateo R32, GSHP, HPI S, Alezio S (R32), Alezio S V200 (R32), Modena, Auriga A, Platinum BC Smart iR32, MMTC R32

Urządzenia hybrydowe:
HPI G Hybrid

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (zakres rozporządzenia 812/2013)
c.w.u. od A+ do G

Podgrzewacze c.w.u.:
Assure, AQUAvie, BEPC, BPB, SRK..MG, SR, BPP

Podgrzewacze termodynamiczne:
Elensio

Podgrzewacze solarne:
Inisol BSL..N, Inisol Uno BSL

De Dietrich zdjęcie

JAK WYGLĄDA ETYKIETA ENERGETYCZNA?

Od 26 września 2019 roku etykiety z oznakowaniem energetycznym muszą być przyklejane na wszystkich urządzeniach grzewczych o mocy do 70 kW i podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 litrów. Takie rozwiązanie zapewnia konsumentom zdolność wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania grzewczego dla swojego domu. Na etykiecie znajduje się oznaczenie klasy efektywności energetycznej urządzenia, a także skala w której ta klasa została określona.

Dyrektywa ErP

De Dietrich oferta

Ekoprojekt