Dyrektywa ErP

De Dietrich oferta

Etykiety energetyczne

De Dietrich zdjęcie

CO TO SĄ ETYKIETY ENERGETYCZNE?    

Oznakowanie w postaci etykiet energetycznych stosuje się do produktów związanych z energią o mocy poniżej 70 kW. Jego celem jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają. Przyklejona na każdym urządzeniu etykieta z oznakowaniem energetycznym zawiera różne informacje: sprawność energetyczną (A+++ dla urządzeń o największej sprawności), roczne zużycie energii, nazwę producenta, poziom hałasu itd. Etykieta z oznakowaniem energetycznym będzie się również znajdować w materiałach technicznych i marketingowych.

De Dietrich zdjęcie

JAK MOGĘ SKORZYSTAĆ DZIĘKI ETYKIETOM ENERGETYCZNYM?

Etykietowanie energetyczne umożliwia klientom dokonywanie świadomych wyborów urządzeń na podstawie ich zużycia energii. Informacje na temat efektywnych i zrównoważonych produktów związanych z energią znacząco przyczyniają się do oszczędności energii i obniżania rachunków za energię, a jednocześnie propagują innowacje i inwestycje w wytwarzanie produktów coraz bardziej efektywnych energetycznie. Zwiększenie efektywności produktów związanych z energią, osiągana poprzez świadome wybory klientów i zharmonizowanie ustawodawstwa na szczeblu Unii Europejskiej, przynosi korzyści nie tylko konsumentom, ale też producentom, przemysłowi i całej gospodarce.

De Dietrich zdjęcie

CZY PRODUCENCI MUSZĄ PODAWAĆ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego dokonuje uchylenia dotychczasowej Dyrektywy 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie etykietowania produktów związanych z energią. Nowe rozporządzenie, które weszło w życie w dniu 1 sierpnia 2017 roku zawiera szereg obowiązków i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Artykuł 6(a) Rozporządzenia wprowadza obowiązek wykazywania zakresu klas efektywności we wszystkich materiałach reklamowych i promocyjnych wprowadzanych na rynek po 1 sierpnia 2017 r.

JAKIE SĄ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH?

Klasy efektywności urządzeń grzewczych są zwykle ściśle uzależnione od źródła energii, która jest wykorzystywana. Najmniej efektywne są kotły elektryczne, a także te, które wykorzystują paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny (ekogroszek). Bardziej efektywne energetycznie są gazowe kotły kondensacyjne, urządzenia hybrydowe i powietrzne pompy ciepła. Najwyższe klasy efektywności energetycznej osiągają gruntowe pompy ciepła.

 

JAKIE SĄ KLASY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ URZĄDZEŃ DE DIETRICH?

Ogrzewacze pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne (zakres rozporządzenia 811/2013)
skala od A++ do G, zestawy od A+++ do G

Kotły gazowe kondensacyjne:
Duo-tec Compact+, Innovens MCA, Innovens Pro MCA, Evodens AMC, Lumea MPX, MCR3 PLUS, MCR Home, MCR/II BIC, MCX PLUS, Modulens G AGC, MPX Compact

Kotły gazowe niskotemperaturowe:
Zena MS

Kotły olejowe:
Modulens O AFC, NeOvo Condens, NeOvo EcoNox

Pompy ciepła:
Alezio evolution, Alezio S, GSHP, HPI Evolution

Urządzenia hybrydowe:
MCR3 PLUS Hybrid, Modulens G Hybrid, NeOvo Condens Hybrid, NeOvo EcoNox Hybrid

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej (zakres rozporządzenia 812/2013)
skala od A+ do F, zestawy od A+++ do G

Podgrzewacze c.w.u.:
Baxi PremierPlus, BEPC, BPB, BS, PSE, SR, SR..SN, SW..SN

Podgrzewacze termodynamiczne:
Kaliko essentiel, Kaliko TWH, Kaliko SPLIT

Podgrzewacze solarne:
Inisol BSL..N, Inisol Uno BSL, Inisol Uno BESL

De Dietrich zdjęcie

JAK WYGLĄDA ETYKIETA ENERGETYCZNA?

Od 26 września 2015 roku etykiety z oznakowaniem energetycznym muszą być przyklejane na wszystkich urządzeniach grzewczych o mocy do 70 kW i podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 litrów. Takie rozwiązanie zapewnia konsumentom zdolność wyboru najbardziej efektywnego rozwiązania grzewczego dla swojego domu. Na etykiecie znajduje się oznaczenie klasy efektywności energetycznej urządzenia, a także skala w której ta klasa została określona.

Dyrektywa ErP

De Dietrich oferta

Ekoprojekt

De Dietrich zdjęcie

Co to jest Eko Projekt?    

W taki sam sposób, jak dla artykułów gospodarstwa domowego, Komisja Europejska wprowadziła dyrektywy w sprawie ekoprojektu i zastosowania etykiet energetycznych, które obowiązują od 2015 roku dla urządzeń grzewczych i ciepłej wody („produktów związanych z energią”).

– Dyrektywy ErP dążą do osiągnięcia celów Planu 20/20/20, t.j. do roku 2020 zwiększenie udziału energii odnawialnej do 20%, redukcja emisji CO2 o 20% oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%.

– Dyrektywa ErP dotycząca ekoprojektu ustala minimalne poziomy sprawności energetycznej oraz maksymalne poziomy emisji zanieczyszczeń i hałasu. Obejmuje ona generatory o mocy poniżej 400 kW oraz podgrzewacze wody i zasobniki buforowe o pojemności do 2000 litrów. W następstwie stosowania dyrektywy Ekoprojektu, produkty o sprawności sezonowej poniżej 86% będą stopniowo wycofywane.