Zalety

Uwzględniając poszczególne elementy przedstawione w parametrach technicznych urządzenia, można zależnie od warunków instalacji zestawiać razem kompletne moduły hydrauliczne.

Moduły hydrauliczne dla 1 obiegu:

  • EA143 – Moduł hydrauliczny dla 1 obiegu bezpośredniego: Całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany; wyposażony w pompę elektroniczną o wskaźniku energochłonności pomp obiegowych EEI < 0,23, termometr zintegrowany w zaworze odcinającym, zawór zwrotny klapowy zintegrowany w zaworze powrotu.
  • EA144 – Moduł hydrauliczny dla 1 obiegu mieszaczowego: Całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany; wyposażony w pompę elektroniczną o wskaźniku energochłonności pomp obiegowych EEI < 0,23, 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem, termometr zintegrowany w zaworze odcinającym, zawór zwrotny klapowy zintegrowany w zaworze powrotu.

Moduły hydrauliczne kompaktowe dla 2 obiegów:

  • EA145 – Moduł hydrauliczny kompaktowy dla 2 obiegów (z pompą dla obiegu mieszaczowego, o wskaźniku energochłonności pomp obiegowych EEI < 0,23). Moduł ten zawiera pompę c.o. i 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem dla obiegu mieszaczowego, termometry zintegrowane w zaworach odcinających dla 2 obiegów. Jest dostarczany całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie. Polecany dla kotłów wiszących dla rozdziału obiegów grzewczych.
  • MT12 – Moduł hydrauliczny kompaktowy dla 2 obiegów (z 2 pompami dla obiegu bezpośredniego i mieszaczowego, o wskaźniku energochłonności EEI < 0,23). Moduł ten zawiera pompę dla obiegu bezpośredniego oraz pompę i 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem dla obiegu mieszaczowego. Zawiera również termometry zintegrowane w zaworach odcinających dla 2 obiegów. Jest dostarczany całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie.
Moduły hydrauliczne

Do pobrania

Nazwa pliku Typ

Zobacz także

TRWAŁY KOMFORT

Żyj w zgodzie z przyrodą

Celem projektu jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają.

Dowiedz się więcej