Na jak długo De Dietrich udziela gwarancji na swoje produkty?

Firma De Dietrich udziela gwarancji właściwego działania urządzenia na okres:

  • 5 lat na wymienniki ciepła kotłów stojących, wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u.
  • 2 lata na kotły wiszące niekondensacyjne, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne
  • 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu (np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki)

Kto wykonuje pierwsze uruchomienie?

Pierwsze uruchomienie wykonuje firma instalacyjna autoryzowana przez De Dietrich.

Kto wykonuje przeglądy i konserwacje?

Przeglądy i konserwacje wykonuje wyłącznie autoryzowana przez De Dietrich firma instalacyjna.

Jak często należy przeprowadzać obowiązkowe przeglądy w ramach gwarancji?

Uzyskanie gwarancji wymaga przeprowadzenia obowiązkowych płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych i konserwacji w zakresie kotłów oraz pojemnościowych wymienników c.w.u. (wg harmonogramu) przeprowadzonych przez firmę autoryzowaną przez De Dietrich.

  • uzyskanie 5 lat gwarancji na wymienniki ciepła, kotłów stojących, kotłów wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u. wymaga 4 corocznych przeglądów
  • uzyskanie 2 lat gwarancji na kotły wiszące niekondensacyjne, automatykę, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne wymaga 1 przeglądu

Kiedy urządzenia nie podlegają gwarancji?

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu:

  • niewłaściwego transportu i magazynowania
  • niezgodnej z instrukcją obsługi producenta eksploatacji, instalacji i konserwacji
  • innych uszkodzeń powstałej nie z winny producenta

Jakie dokumenty należy przedłożyć aby uzyskać prawo do napraw gwarancyjnych?

Roszczenia gwarancyjne rozpatrywane będą po przedstawieniu wypełnionej i ważnej karty gwarancyjne, faktury zakupu, wykonanych i potwierdzonych przeglądów oraz wypełnionego protokołu uruchomienia zawartego w instrukcji montażu urządzenia.

Kto realizuje usługi gwarancyjne?

Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmę sieci serwisu gwarancyjnego De Dietrich, na koszt De Dietrich Technika Grzewcza i za jej zgodą.

Kiedy zaczyna się gwarancja?

Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu wypełnienia karty gwarancyjnej po uruchomieniu nie później niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

Uwaga: Warunkiem ważności gwarancji jest odesłanie odcinka B Karty Gwarancyjnej na adres De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu.

Kto ponosi koszty napraw gwarancyjnych?

Koszty napraw gwarancyjnych pokrywa De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu.