Na jak długo De Dietrich udziela gwarancji na swoje produkty?

Firma De Dietrich udziela gwarancji właściwego działania urządzenia na okres:

 • 10 lat na korpusy podgrzewaczy c.w.u. ze stali nierdzewnej BPP, Aqua Plus, Aquavie, AQUAvie HP;
 • 8 lat na aluminiowo-krzemowe wymienniki kotłów MCR3 PLUS, MCR3 evo;
 • 7 lat na wymienniki aluminiowo-krzemowe innych kotłów;
 • 5 lat na stalowy wymiennik Inidens, Lumea MPX, MPX Compact, pompy ciepła: Alezio S, Alezio M, GSHP, HPI S, Modena, Strateo, klimatyzacja CLIM UP, żeliwne wymienniki kotłów stojących, panele solarne, korpusy pozostałych podgrzewaczy c.w.u., systemy spalinowe, podgrzewacze c.w.u. zintegrowane w pompach ciepła;
 • 2 lata na wiszące kotły niekondensacyjne oraz ich wymienniki, pompy ciepła do c.w.u. Elensio, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne;
 • 1 rok na części zamienne;
 • 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu, np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki.

Kto wykonuje pierwsze uruchomienie?

Pierwsze uruchomienie wykonuje firma instalacyjna autoryzowana przez De Dietrich.

Kto wykonuje przeglądy i konserwacje?

Przeglądy i konserwacje wykonuje wyłącznie autoryzowana przez De Dietrich firma instalacyjna.

Jak często należy przeprowadzać obowiązkowe przeglądy w ramach gwarancji?

Uzyskanie gwarancji wymaga przeprowadzenia obowiązkowych płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych i konserwacji w zakresie kotłów oraz pojemnościowych wymienników c.w.u. (wg harmonogramu) przeprowadzonych przez firmę autoryzowaną przez De Dietrich.

 • uzyskanie 5 lat gwarancji na wymienniki ciepła, kotłów stojących, kotłów wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u. wymaga 4 corocznych przeglądów
 • uzyskanie 2 lat gwarancji na kotły wiszące niekondensacyjne, automatykę, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne wymaga 1 przeglądu

Kiedy urządzenia nie podlegają gwarancji?

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu:

 • niewłaściwego transportu i magazynowania
 • niezgodnej z instrukcją obsługi producenta eksploatacji, instalacji i konserwacji
 • innych uszkodzeń powstałej nie z winny producenta

Jakie dokumenty należy przedłożyć aby uzyskać prawo do napraw gwarancyjnych?

Roszczenia gwarancyjne rozpatrywane będą po przedstawieniu wypełnionej i ważnej karty gwarancyjne, faktury zakupu, wykonanych i potwierdzonych przeglądów oraz wypełnionego protokołu uruchomienia zawartego w instrukcji montażu urządzenia.

Kto realizuje usługi gwarancyjne?

Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmę sieci serwisu gwarancyjnego De Dietrich, na koszt De Dietrich Technika Grzewcza i za jej zgodą.

Kiedy zaczyna się gwarancja?

Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu wypełnienia karty gwarancyjnej po uruchomieniu nie później niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

Uwaga: Warunkiem ważności gwarancji jest odesłanie odcinka B Karty Gwarancyjnej na adres De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu.

Kto ponosi koszty napraw gwarancyjnych?

Koszty napraw gwarancyjnych pokrywa De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu.

Jaki jest zakres czynności przy uruchomieniu pompy ciepła?

Zakres czynności pierwszego uruchomienia powietrznej pompy ciepła, za które płaci spółka BDR Thermea Poland:

Kielichowanie

Wytworzenie próżni

Próba ciśnienia azotem

Kontrola szczelności (spray)

Napełnienie instalacji czynnikiem

Włączenie pompy, stablizacja parametrów

Szkolenie użytkownika

Jaki jest zakres czynności przy uruchomieniu kotła?

Poniżej przedstawiamy czynności i pomiary, które należy wykonać w trakcie procedury pierwszego uruchomienia.

 

1. Rodzaj medium grzewczego                                                                        □   olej     /     gaz  □
2. Typ gazu           H   □  Lw □     Ls  □      płynny □
3. Sprawdzenie szczelności instalacji zasilania gazu /oleju
4. Sprawdzenie szczelności przewodu spalinowego
5.Sprawdzenie poprawności podłączeń elektrycznych
6. Sprawdzenie prawidłowości podłączeń hydraulicznych
7. Porównanie danych na tabliczce znamionowej z istniejącym gazem (1),(3)
8. Oznaczenie oleju
9. Wydatek gazu ( odczyt z licznika ) dla mocy max.  (1), (3) m3/h
10. Dynamiczne ciśnienie gazu na  mocy max (1), (3) mbar
11. Temperatura kotła oC
12. Temperatura spalin /temperatura pomieszczenia oC/oC
13. Pomiar prądu jonizacji (1), (3), μA
14. Pomiar zawartości CO2 w spalinach %
15. Pomiar zawartości CO w spalinach ppm
16. Pomiar zawartości NOx  w spalinach (4) ppm
17. Nadciśnienie w komorze spalania (3) mbar
18. Ciśnienie pompy olejowej (2) 1st. bar /2 st. bar
19. Krótkie przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia
20. Wprowadzenie urządzenia przez uruchamiającego do Systemu Kart Gwarancyjnych (SKG)
 1. dotyczy kotła kondensacyjnego gazowego
 2. dotyczy kotła kondensacyjnego/niskotemperaturowego olejowego
 3. dotyczy kotła z palnikiem nadmuchowym
 4. jeżeli jest możliwy