Na jak długo De Dietrich udziela gwarancji na swoje produkty?

Firma De Dietrich udziela gwarancji właściwego działania urządzenia na okres:

  • 5 lat na wymienniki ciepła kotłów stojących, wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u.
  • 2 lata na kotły wiszące niekondensacyjne, pompy ciepła, rekuperatory, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne
  • 6 miesięcy na części podlegające szybkiemu zużyciu (np. dysze, uszczelki, elektrody, fotoelementy, żarniki)

Kto wykonuje pierwsze uruchomienie?

Pierwsze uruchomienie wykonuje firma instalacyjna autoryzowana przez De Dietrich.

Kto wykonuje przeglądy i konserwacje?

Przeglądy i konserwacje wykonuje wyłącznie autoryzowana przez De Dietrich firma instalacyjna.

Jak często należy przeprowadzać obowiązkowe przeglądy w ramach gwarancji?

Uzyskanie gwarancji wymaga przeprowadzenia obowiązkowych płatnych przez użytkownika przeglądów gwarancyjnych i konserwacji w zakresie kotłów oraz pojemnościowych wymienników c.w.u. (wg harmonogramu) przeprowadzonych przez firmę autoryzowaną przez De Dietrich.

  • uzyskanie 5 lat gwarancji na wymienniki ciepła, kotłów stojących, kotłów wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u. wymaga 4 corocznych przeglądów
  • uzyskanie 2 lat gwarancji na kotły wiszące niekondensacyjne, automatykę, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne wymaga 1 przeglądu

Kiedy urządzenia nie podlegają gwarancji?

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu:

  • niewłaściwego transportu i magazynowania
  • niezgodnej z instrukcją obsługi producenta eksploatacji, instalacji i konserwacji
  • innych uszkodzeń powstałej nie z winny producenta

Jakie dokumenty należy przedłożyć aby uzyskać prawo do napraw gwarancyjnych?

Roszczenia gwarancyjne rozpatrywane będą po przedstawieniu wypełnionej i ważnej karty gwarancyjne, faktury zakupu, wykonanych i potwierdzonych przeglądów oraz wypełnionego protokołu uruchomienia zawartego w instrukcji montażu urządzenia.

Kto realizuje usługi gwarancyjne?

Usługi gwarancyjne realizowane są przez firmę sieci serwisu gwarancyjnego De Dietrich, na koszt De Dietrich Technika Grzewcza i za jej zgodą.

Kiedy zaczyna się gwarancja?

Bieg gwarancji rozpoczyna się od momentu wypełnienia karty gwarancyjnej po uruchomieniu nie później niż 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.

Uwaga: Warunkiem ważności gwarancji jest odesłanie odcinka B Karty Gwarancyjnej na adres De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu.

Kto ponosi koszty napraw gwarancyjnych?

Koszty napraw gwarancyjnych pokrywa De Dietrich Technika Grzewcza we Wrocławiu.

Jaki jest zakres czynności przy uruchomieniu pompy ciepła?

Zakres czynności pierwszego uruchomienia powietrznej pompy ciepła, za które płaci spółka BDR Thermea Poland:

Kielichowanie

Wytworzenie próżni

Próba ciśnienia azotem

Kontrola szczelności (spray)

Napełnienie instalacji czynnikiem

Włączenie pompy, stablizacja parametrów

Szkolenie użytkownika