Komunikat handlowy 20/2018

06-12-2018 | # Komunikaty handlowe

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że ze względu na zatrzymanie produkcji rur próżniowych przez jednego z naszych poddostawców, kolektory rurowe Dietrisol POWER, zostały wycofane z oferty DeDietrich. Kolektory słoneczne serii Dietrisol POWER wycofane z oferty: Kolektor Pakiet Indeks Dietrisol POWER 10 EG390  100011393 Dietrisol POWER 15  EG391  100011394 Trwają prace nad wyborem nowego dostawcy mające na […]

Komunikat handlowy 18/2018

06-11-2018 | # Komunikaty handlowe

  Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy o modyfikacji zasad działania Klubu Złotego Instalatora. Począwszy od 2018 roku przyspieszamy o dwa miesiące datę zbierania danych sprzedaży. Poniżej główne założenia dotyczące KZI 2018: 1. Obroty liczone do programu KZI w roku 2018 będą obejmować: a) Obroty przeniesione z roku 2017 ( jak w programie 2-letnim), b) Obroty zebrane […]

Komunikat handlowy 17/2018

11-10-2018 | # Aktualności

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją PROZON – instytucją organizującą szkolenia i egzaminy F-gazowe. Certyfikat F-gazowy jest niezbędny do instalowania pomp ciepła, niebędących układami hermetycznymi, np. pompy ciepła powietrze woda typu SPLIT, oraz do serwisowania pomp ciepła.

Komunikat handlowy 16/2018

| # Komunikaty handlowe

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w Katalogu 2018/1 w rozdziale dotyczącym urządzeń hybrydowych Modulens G AGC Hybrid V200, na str. 219 przedstawione są tabele cen katalogowych z niewłaściwymi opisami urządzeń. Tabela z poprawnymi danymi jest zawarta w załączniku do niniejszego komunikatu a poniższy link kieruje do poprawionej wersji elektronicznej katalogu: https://dedietrich.pl/wp-content/uploads/2018/10/Technika-Domowa-2018-Urz%C4%85dzeniahybrydowe.pdf Dodatkowych informacji udzielą Państwu: […]

Komunikat handlowy 15/2018

10-10-2018 | # Komunikaty handlowe

Szanowni Państwo, W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na pakiety kotłów kondensacyjnych z podgrzewaczami emaliowanymi o pojemności 100 litrów zdecydowaliśmy o wprowadzeniu alternatywnego podgrzewacza emaliowanego o oznaczeniu SRK 100. Począwszy od 41 tygodnia podgrzewacz SRK 100 może być zamiennie dostarczany zamiast podgrzewacza SR 100 we wszelkich odmianach pakietowych, w których występuje kocioł MCR3 Plus z […]

Komunikat handlowy 14/2018

14-09-2018 | # Aktualności

Szanowni Państwo, Niniejszym przekazujemy informacje uzupełniające do Komunikatu Handlowego nr 7/2018 z dnia 2 lipca o rozpoczęciu akcji promującej sprzedaż pakietów. W związku z wymianą kotłów typoszeregu Innovens MCA 15-35 na kotły typoszeregu Evodens AMC 15-35 akapit piąty Komunikatu otrzymuje brzmienie: – kocioł Evodens AMC 15/25/35 z pompą ciepła do c.w.u Kaliko TWH 300 EH […]

Komunikat handlowy 13/2018

24-08-2018 | # Komunikaty handlowe

Szanowni Państwo, Zgodnie z naszymi zapowiedziami uprzejmie informujemy, że wprowadzamy do naszej oferty i rozpoczynamy sprzedaż nowej serii Evodens AMC, która będzie kontynuować najlepsze tradycje kotłów De Dietrich z segmentu premium. W związku z wyczerpaniem zapasów kotłów Innovens MCA15, 25, 35, 25/28MI oraz 25/28BIC z dniem 22 sierpnia zakończymy sprzedaż tej serii. W związku z […]

Komunikat handlowy 12/2018

| # Komunikaty handlowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o wprowadzeniu do oferty zmodernizowanego modelu pompy ciepła powietrzewoda Alezio S V200 zastępującego dotychczas dostępny typoszereg Alezio  Evolution V200. Ceny nowego Alezio S V200 zostały ustalone na poziomie cen wersji poprzedniej Alezio Evolution V200. Pełna lista produktów wraz z cenami znajduje się w karcie katalogowej stanowiącej Załącznik Nr 1 do komunikatu. […]

Komunikat handlowy 11/2018

31-07-2018 | # Komunikaty handlowe

Szanowni Państwo, Tegoroczny XVII wyjazd KZI był rekordowy pod względem liczby uczestników. Dziękujemy raz jeszcze za tak liczną frekwencję, świadczy ona bowiem o rosnącym popycie na nasze urządzenia i szerszej świadomości marki wśród użytkowników. Doświadczenia z organizacji 17 wyjazdów skłaniają nas do przedstawienia Państwu modyfikacji zasad działania Klubu Złotego Instalatora. Chcemy, aby te zmiany umożliwiły […]