Internetowa baza danych DD

Pod adresem www.dedietrich.pl zawarte są wszelkie informacje ogólne jak i techniczne firmy, np.: adresy firmowe, adresy punktów sprzedaży i firm serwisu gwarancyjnego, warunki i zapisy na szkolenia oraz materiały, takie jak aktualne katalogi, cenniki, instrukcje obsługi urządzeń itd.

Kaskada kotłów

Zespół kotłów połączonych hydraulicznie i elektronicznie w jeden system sterowania. Regulatory Diematic 3, Diematic m3 lub Diematic iSystem De Dietrich pozwalają sterować kaskadami do 10 kotłów.

Kaskada kotłów DTG 130-115

Kaskada kotłów

Kaskada kotłów ze sterownikiem Diematic-m 3

Kaskada kotłów

Klub Złotego Handlowca

Analogicznie do Klubu Złotego Instalatora impreza organizowana dla handlowców. Szczegóły na www.dedietrich.pl.

Kocioł dwufunkcyjny

Kocioł c.o., który zwykle za pomocą płytowego wymiennika ciepła, w priorytecie może na bieżąco przygotowywać ciepłą wodę użytkową.

Kocioł MCA z regulatorem Diematic iSystem

Kocioł MCA
Kocioł MCA
Kocioł MCA

Kocioł modulujący

Kocioł sterowany komputerem, zmienia moc w zakresie od wartości minimalnej do nominalnej, zapewniając osiągnięcie komfortu cieplnego w pomieszczeniach, przy zmieniającej się temperaturze zewnętrznej.

Kocioł niskotemperaturowy

Kocioł, którego temperatura zasilania jest niższa od 100˚C.

Kolektory solarne powierzchniowe

Kolektory płaskie z napyloną wysokoselektywną warstwą absorpcyjną, maksymalnie pochłaniającą promieniowanie słoneczne, w których odbiór energii następuje przez glikol przepływający w przylutowanych rurkach miedzianych.

Kolektory solarne rurowe

System szklanych rur próżniowych, z reflektorem parabolicznym, który wychwytuje energię słoneczną do ogrzewania nośnika energii jakim jest glikol. Dzięki izolacji argonowej lub próżniowej zachowują dużą sprawność również w zimie.

Kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach

Para wodna w spalinach jest produktem spalenia, czyli połączenia się wodoru, występującego w metanie z tlenem z powietrza. W wymienniku ciepła kotła, gdy spaliny zostaną wychłodzone poniżej punktu rosy (ok. 54˚C dla gazu ziemnego) para wodna przechodzi w stan płynny, czyli kondensuje a uzyskane w ten sposób ciepło służy do celów grzewczych.

Kondensat

Jeden z produktów spalania to skondensowana para wodna. Teoretycznie z 1m3 metanu może powstać 1,6 l kondensatu.

Koszty uruchomień

Koszty uruchomień kotłów CITY, WHE, MCR II, GTU, MCA oraz pomp ciepła Alezio dodatkowo, w ramach promocji, pokrywa De Dietrich Technika Grzewcza, po przesłaniu do centrali we Wrocławiu, przez autoryzowanego instalatora, wypełnionej karty gwarancyjnej.

Sugerowane koszty uruchomień kotłów pokrywane są przez sprzedającego, z rabatu uruchomieniowego od producenta, a wynoszą one do 4% ceny katalogowej dla kotłów małej mocy oraz do 2% dla średniej i dużej mocy. Koszty dojazdu pokrywa użytkownik. Wszelkie czynności przy urządzeniach mogą wykonywać tylko instalatorzy posiadający Autoryzację firmy De Dietrich.

Minimalna moc kotła modulującego

Wartość mocy, do której może zejść kocioł z płynną regulacją mocy. Dla wszystkich kotłów kondensacyjnych wynosi ona do 1/5 mocy nominalnej.

Moc kotła

Ilość ciepła użyteczna, oddawana w jednostce czasu przez czynnik energetyczny do układu grzewczego.

Moc palnika

Ilość energii w czasie oddawana przez palnik do kotła.

Najczęściej stosowane jednostki

Ciśnienie
1 Pa = 1 N/m²
1 bar = 105 Pa = 1,019 at
1 mbar = 1 cm sł. wody = 100 Pa
1 at = 1 kG/cm²

Ciepło, energia
1 J = 1 W s = 1 N m
1 kcal = 1,163 Wh = 4186,8 J
1 kWh = 860 kcal

Moc
1 W = 1 J/s

Temperatura
1 ˚C = 1 K

Obieg grzewczy bezpośredni

Obieg pracujący w zakresie temperatur zasilania kotła. Inaczej nazywany obiegiem kotłowym lub grzejnikowym.

Obieg mieszaczowy

Obieg, w którym zawór mieszaczowy sterowany komputerem zapewnia pełną płynną regulację mocy oraz temperatury zasilania (od temp. minimalnej, fabrycznie 20˚C do maksymalnej temperatury kotła).

Oferta specjalna

Oferowane po bardzo atrakcyjnych cenach zestawy kotłów z podgrzewaczami c.w.u. w zakresie małych mocy.

Olej opałowy

Głównie jako lekki olej opałowy, stosowany jako paliwo do kotłów z zabudowanymi nadmuchowymi palnikami olejowymi. Wartość opałowa nie mniejsza niż 42 MJ/kg (ca. 11,6 kWh/kg lub 10 kWh/litr).