Automatyka pogodowa

Komputerowa regulacja temperatury zasilania kotła lub obiegu mieszaczowego, w zależności od temperatury zewnętrznej, za pomocą krzywej grzewczej, ewentualnie włącznie z czujnikiem pomieszczenia lub termostatem pokojowym.

Automatyka pokojowa

Termostatyczna lub czujnikowa regulacja temperatury pomieszczenia.

Ciepła woda użytkowa

Woda do celów higieniczno-sanitarnych, w podgrzewaczach pojemnościowych zalecana temperatura nie niższa niż 55˚C (ze względu na legionellozę) i nie wyższej od 60˚C (ze względu na możliwość oparzenia), z okresowo załączaną antylegionellową funkcją dezynfekcji zasobnika.

Ciepło spalania paliwa

Ilość ciepła wytworzona przy spaleniu zupełnym i całkowitym jednostki paliwa (np.: 1m3 gazu lub 1kg oleju opałowego), przy czym woda jako jeden z produktów spalania występuje w skondensowanej postaci płynnej.

Ciśnienie zasilania gazu

Zakresu (minimalnego) ciśnienia roboczego (dynamicznego) gazu na zasilaniu kotła.

Czujnik ciągu kominowego

Czujnik temperatury, umieszczony w przerywaczu ciągu kominowego kotła (modulującego, z otwartą komorą spalania), podaje sygnał do wyłączenia kotła w przypadku nawrotu spalin do pomieszczenia.

De Dietrich – Remeha BV

Firma powstała w wyniku połączenia De Dietrich Thermique i Remeha

Deklaracja zgodności CE

Dokument producenta i trwały znak na produkcie, stwierdzający jego zgodność z normami europejskimi.

Dopuszczalna temperatura zasilania

Maksymalna, dopuszczona przez producenta, temperatura zasilania wody przy pracy ciągłej urządzenia.

Dopuszczalne ciśnienie robocze

Maksymalne, dopuszczone przez producenta, ciśnienie pracy urządzenia.

Efektywność energetyczna kotła

Zdolność wykorzystania energii zawartej w paliwach, określana zgodnie z normą gwiazdkami. Najwyższą efektywność (4 gwiazdki –****) mają kotły kondensacyjne gazowe przy sprawności do 109%, najniższą (bez gwiazdek) kotły o sprawności poniżej 90%.

Efektywność energetyczna przygotowania c.w.u.

Ocena komfortu w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej w kotłach dwufunkcyjnych. Najwyższe odznaczenie (3 gwiazdki) otrzymują kotły z najlepszym komfortem c.w.u. Kotły MCR mają ***.

Emisja

Substancje zanieczyszczające wprowadzane do powietrza atmosferycznego w wyniku spalania paliw, z których najważniejsze przy gazie i oleju to tlenek węgla i tlenki azotu.

Firmy serwisu gwarancyjnego

Autoryzowane przez De Dietrich Technika Grzewcza firmy instalacyjne, wykonujące bezpłatne naprawy urządzeń, w okresie i zgodnie z warunkami gwarancji. Lista firm w Internecie www.dedietrich.pl, w karcie gwarancyjnej lub w instrukcjach obsługi urządzeń.

Gaz płynny

Skroplone gazy węglowodorowe, przechowywane w postaci płynnej (BP). Zastosowanie do celów grzewczych najczęściej znajdują jako mieszaniny (PN/C-96000):

B – propan-butan techniczny, wartość opałowa 45,2 MJ/m3
C – propan techniczny, wartość opałowa 45,6 MJ/m3

Gaz ziemny

Ekologiczne paliwo pochodzące z zasobów naturalnych ziemi. Najczęściej stosowany jest gaz wysokometanowy E (GZ-50).
Szczegółowe dane: PN-C-04753:2002, tu podajemy tylko wartość opałową i ciepło spalania.

E (GZ-50) Lw (GZ-41,5) Ls (GZ-35)
Ciepło spalania (MJ/m3), nie mniej niż 34,0 30,0 26,0
Wartość opałowa (MJ/m3), nie mniej niż 31,0 27,0 24,0

Gazowe kondensacyjne kotły grzewcze

Kotły o najwyższej sprawności do 109%, modulujące do 20% mocy nominalnej, pracujące z wykorzystaniem ciepła spalania. Należy sprawdzać dopuszczenie kotła do spalania danego paliwa.

Gazowe naścienne kotły grzewcze

W naszej ofercie naścienne, modulujące kotły grzewcze: atmosferyczne, z zamkniętą komorą spalania (turbo) lub kondensacyjne. Z przygotowaniem c.w.u. jako dwufunkcyjne lub z podgrzewaczem pojemnościowym. Zastosowanie z tendencją wzrostową, ze względu na oszczędność miejsca.

Gwarancje

Karta Gwarancyjna zawiera okres i warunki gwarancji, potwierdzenia przeglądów gwarancyjnych oraz wykaz firm serwisu gwarancyjnego. Ważna lub przedłużona gwarancja jest warunkiem wykonania bezpłatnej naprawy urządzenia.