SPÓŁKA DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA POKRYWA KOSZT URUCHOMIENIA PONIŻSZYCH KOTŁÓW:

 

 

Urządzenie 

Koszt uruchomienia

MCX/MCR II/MCR Bic 200
MCR 3 200
Modulens AGC 15/25/35 200
MCA 15/25/35 200
Duo-tec 200
MCR Home 200
Neovo EFU 200
Neovo EFU C 200
Modulens O 200
Lumea MPX 200