SPÓŁKA BDR THERMEA POLAND POKRYWA KOSZT URUCHOMIENIA PONIŻSZYCH URZĄDZEŃ:

Urządzenie Koszt
Alezio AWHP 700
Alezio M 500
Alezio S V200 700
BAXI Auriga 500
Duo-tec Compact E 200
Evodens AMC 200
GSHP 700
HPI G Hybrid 700
HPI S 700
INIDENS 200
Lumea MPX 200
Luna Classic 200
MCR Home 200
MCR3 evo 200
MCX Plus 200
Modulens G AGC 200
Modulens G Hybrid VEL 700
Modulens O AFC 200
MPX Compact 200
NeOvo/Essencio Condens 200
NeOvo/Essencio EcoNOx 200
STRATEO 700

dotyczy uruchomienia zgodnie z procedurą zapisaną w instrukcji.