SPÓŁKA BDR THERMEA POLAND POKRYWA KOSZT URUCHOMIENIA PONIŻSZYCH URZĄDZEŃ:

Urządzenie Koszt

Alezio S

Alezio S R32

Alezio S V200

Alezio S V200 R32

700

Alezio M

Alezio M V200

500
BAXI Auriga A 500
Duo-tec Compact E 200
Evodens AMC 200
GSHP 700
HPI G Hybrid 700
HPI S 700
INIDENS 200
Lumea MPX 200
Luna Classic 200
MCR Home 200
MCR3 evo 200
MCR4 200
MCX Plus 200
Modena 500
Modulens G AGC 200
HPI G Hybrid 700
Modulens O AFC-S 200
MPX Compact 200
CFU Condens 200
CFU EcoNOx 200
BAXI Platinum 700
STRATEO R32 700

dotyczy uruchomienia zgodnie z procedurą zapisaną w instrukcji.