ADEY MC2+ Środek Wyciszajacy 500ml

Koncentrat na zład o pojemności 125 l/15 grzejników/100 m2 podłogówki

TRWAŁY KOMFORT

Żyj w zgodzie z przyrodą

Celem projektu jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają.

Dowiedz się więcej