Evodens AMC (15, 25, 35)/AQUAvie

NOWOŚĆ 2023 – Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.

Zalety

ZGODNY z dyrektywą ErP

 • Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie, w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100 litrów (wiszący) lub 125/150 litrów (stojący), objętym 10-letnią gwarancją
 • Podgrzewacze standardowo wyposażone są w grzałkę elektryczną o mocy 2,7 kW / 230V
 • Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego wyjątkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarancją
Evodens AMC (15, 25, 35)/AQUAvie

Specyfikacja

 • Klasa efektywności energetycznej:
 • Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)
 • Przystosowany do pracy z gazem ziemnym E, możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu
 • Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%
 • Niska emisja zanieczyszczeń
 • Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100% mocy
 • Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod ciśnieniem (LAS)
 • Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
 • Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowanym fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych, pompa modulująca o wskaźniku energochłonności pomp EEI < 0,23, zawór przełączający c.o./c.w.u., naczynie wzbiorcze 12l (w kotle AMC 35 brak naczynia) odpowietrznik automatyczny
 • Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz w dostawie
 • Czujnik c.w.u. w dostawie
 • Wewnętrzne oświetlenie kotła
 • Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalnego, automatycznego napełniania instalacji
 • Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem zewnętrznym w dostawie

Do pobrania

Nazwa pliku Typ

TRWAŁY KOMFORT

Żyj w zgodzie z przyrodą

Celem projektu jest zapewnienie konsumentom dokładnych, rozpoznawalnych i porównywalnych informacji o efektywności energetycznej i zużyciu energii przez produkt, który wybierają.

Dowiedz się więcej