Szanowni Państwo,
Zgodnie z naszymi zapowiedziami uprzejmie informujemy, że wprowadzamy do naszej oferty i rozpoczynamy sprzedaż nowej serii Evodens AMC, która będzie kontynuować najlepsze tradycje kotłów De Dietrich z segmentu premium. W związku z wyczerpaniem zapasów kotłów Innovens MCA15, 25, 35, 25/28MI oraz 25/28BIC z dniem 22 sierpnia zakończymy sprzedaż tej serii.
W związku z powyższym informujemy :
1. Z uwagi na zakończenie produkcji serii MCA i zerowego stanu magazynowego wersji MCA 25, dla realizacji złożonych w DDTG zamówień przygotowano dwa rozwiązania:
o Realizację zamówienia w postaci wysyłki kotła MCA 15, których ograniczona ilość pozostaje do Państwa dyspozycji. Zamiar takiego zamiennego zakupu należy potwierdzić w Dziale Logistyki DDTG.
o Realizację zamówienia w postaci wysyłki zamiennej kotła AMC 25 po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
2. Wszystkie zamówienia będą realizowane według kolejności ich wpływu do Działu Logistyki DDTG. Jego pracownicy będą się kontaktować telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów.
3. Wszystkie zamówienia na kotły Innovens MCA oraz Evodens AMC, które wpłynęły do DDTG do dnia 20 sierpnia zostaną zrealizowane do dnia 7 września uwzględniając zastrzeżenia punktów 1 i 2.
4. Począwszy od dnia dzisiejszego przyjmowane będą zamówienia wyłącznie na serię kotłów Evodens AMC. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i znaczną ilość zamówień termin ich realizacji może różnić się od standardowego z Porozumienia Handlowego. Ewentualne zmiany będą komunikowane kierunkowo Zamawiającemu.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu:
W dziale Logistyki:
o Bogdan Stankiewicz: bogdan.stankiewicz@dedietrich.pl
o Monika Jaźwińska: monika.jazwinska@dedietrich.pl
o Jolanta Zdobylak: jolanta.zdobylak@dedietrich.pl

W dziale Wsparcia Sprzedaży NOZE :
o Waldemar Matuszyński waldemar.matuszynski@dedietrich.pl
o Tomasz Popiel tomasz.popiel@dedietrich.pl
oraz właściwi terytorialnie doradcy techniczno-handlowi spółki De Dietrich Technika Grzewcza

 

 

Pobierz komunikat