Szanowni Państwo,

Niniejszym przekazujemy informacje uzupełniające do Komunikatu Handlowego nr 7/2018 z dnia 2 lipca o rozpoczęciu akcji promującej sprzedaż pakietów.

  1. W związku z wymianą kotłów typoszeregu Innovens MCA 15-35 na kotły typoszeregu Evodens AMC 15-35 akapit piąty Komunikatu otrzymuje brzmienie:
    – kocioł Evodens AMC 15/25/35 z pompą ciepła do c.w.u Kaliko TWH 300 EH w cenach specjalnych na potrzeby akcji.
    2. W związku z wprowadzeniem do sprzedaży Komunikatem Handlowym nr 10/2018 z dnia 9 lipca 2018 pakietów wybranych kotłów kondensacyjnych wraz ze stacjami zmiękczania wody BWT AQUA PERLA Black 15 i 20, dodaje się akapity 6, 7, 8 w brzmieniu:

– kocioł MCR3 Plus z regulatorem iSense w wersji przewodowej oraz stacja zmiękczania AQUA PERLA Black 15 i 20, w cenach specjalnie przygotowanych na potrzeby akcji.

– kocioł MCR3 Plus z regulatorem iSense w wersji przewodowej, z podgrzewaczami emaliowanymi c.w.u. o pojemności 100, 150, 200 litrów oraz stacją zmiękczania AQUA
PERLA Black 15 i 20, w cenach specjalnie przygotowanych na potrzeby akcji

– kocioł MCR3 Plus z regulatorem iSense w wersji przewodowej, z podgrzewaczami c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 100, 130, 150 litrów oraz stacją zmiękczania
AQUA PERLA Black 15 i 20, w cenach specjalnie przygotowanych na potrzeby akcji.

Promocja prowadzona będzie w terminie od 6 września do 31 października 2018 roku lub do wyczerpania zapasów.

W przypadku wątpliwości informacji udzielą Państwu:
W dziale Logistyki:
o Bogdan Stankiewicz: bogdan.stankiewicz@dedietrich.pl
o Monika Jaźwińska: monika.jazwinska@dedietrich.pl
o Jolanta Zdobylak: jolanta.zdobylak@dedietrich.pl
W pionie Działu Sprzedaży:
o Marcin Wojsznis marcin.wojsznis@dedietrich.pl
oraz właściwi terytorialnie doradcy techniczno-handlowi spółki De Dietrich Technika Grzewcza .

 

 

Pobierz komunikat