Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 1 marca 2016 wprowadzamy Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw regulujące zasady wykonania wszystkich Umów sprzedaży oraz dostaw, a także wszelkie czynności prawne i dokumenty, które mają związek z zawarciem, wykonaniem i wygaśnięciem tych Umów, chyba, że poszczególne zapisy w indywidualnych umowach stanowią inaczej.

OWSD, stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży i dostaw zawieranych oraz realizowanych przez De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o. o. jako Dostawcę. Aktualnie obowiązujące OWSD dostępne są pod adresem: https://dedietrich.pl/Sprzedaz/Ogolne-Warunki-Sprzedazy-i-Dostaw .

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią OWSD oraz załączników. OWSD nie wymagają akceptacji z Państwa strony, są jedynie naszym ogłoszeniem zasad, na jakich gotowi jesteśmy dostarczać zamówione produkty.

W razie pytań, bądź wątpliwości, prosimy o kontakt z Panem Bogdanem Stankiewiczem, adres email: bogdan.stankiewicz@dedietrich.pl

Wierzymy, że wprowadzone warunki opisują całościowo zasady dostaw naszych produktów i przyniosą wzrost, jakości współpracy pomiędzy naszymi firmami.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Szukiel

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Pobierz komunikat handlowy 3/2016

Potwierdzenie zamówienia

Dokument WZ

OWSD