Szanowni Państwo,

        W nawiązaniu do Komunikatu nr 13 z 22 kwietnia 2020 roku uprzejmie informujemy, że nasze ośrodki szkoleniowe we Wrocławiu i Grodzisku wznawiają szkolenia praktyczne od 29 czerwca, w szczególnym reżimie sanitarnym na niżej opisanych zasadach:

  1. Szkolenia praktyczne dedykowane są dla osób, które ukończyły szkolenie on-line prowadzone przez instruktorów z Grodziska lub Wrocławia, chcących uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń marki De Dietrich i Baxi we właściwych kategoriach.
  • Warunkiem uzyskania uprawnień jest odbycie szkolenia praktycznego w terminie 120 dni od daty uczestnictwa w szkoleniu on-line. Nie dotyczy instalatorów, którzy posiadają F-GAZY i uzyskali autoryzacją T4A do montażu i uruchamiania PC.
  • Z uwagi na konieczność przestrzegania reżimów sanitarnych, szkolenia praktyczne będą prowadzone w formule jednodniowej dla grupy ograniczonej do 4 osób.
  • Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w szkoleniu praktycznym należy zapoznać się z regulaminem oraz treścią ankiety zamieszczoną na naszej stronie internetowej www.dedietrich.pl  w zakładce „Szkolenia”

Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany podpisać ankietę w dniu szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji numeru NIP potwierdzającej ukończenie szkolenia on-line.

  • Szkolenie praktyczne w wybranym przez uczestnika dniu będzie prowadzone w godzinach 10-16. W przypadku konieczności skorzystania z noclegu hotelowego należy skontaktować się z administratorem:

Sylwia Pańczyszyn tel. 71 71 27 400, mail: sylwia.panczyszyn@dedietrich.pl

  • Prowadzący szkolenie może odmówić przyjęcia uczestnika jeśli pomiar temperatury wykaże odchylenia od ogólnie przyjętej normy.
  • Klasyczne szkolenia 2-dniowe pozostają nadal zawieszone do odwołania.

O ewentualnych zmianach poinformujemy odrębnym Komunikatem.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z:

administratorem:

Sylwia Pańczyszyn tel. 71 71 27 400, mail: sylwia.panczyszyn@dedietrich.pl

lub prowadzącym szkolenia:

Dział NOZE

Marek Rawicki tel. 519 319 385, mail: marek.rawicki@dedietrich.pl

Maciej Syropolski tel. 601 181 535, mail: maciej.syropolski@dedietrich.pl

Dział OZE:

Piotr Polewka tel. 507 824 301, mail: piotr.polweka@dedietrich.pl

Michał Rzewuski tel. 507 824 645, mail: michal.rzewuski@dedietrich.pl