Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi prezentowanych w Komunikatach Handlowych nr 1 oraz nr 3 uprzejmie informujemy, że na platformie SKG oraz Programu Lojalnościowego na stronie https://klubzlotegoinstalatora.pl została uruchomiona funkcjonalność rejestracji urządzeń do naliczania premii punktowych KZI za promocję sprzedaży, uprawniającą do wyjazdu szkoleniowego Szkolenie Pod Palmami KZI za osiągnięty cel roczny zakupów naszych produktów lub wymianę na środki pieniężne zgodnie z współczynnikiem podanym na platformie Programu Lojalnościowego KZI.

Przypominamy, że w odróżnieniu od dotychczasowej formuły, za każde urządzenie objęte programem przyznane zostaną punkty zamiast wartości zakupu w PLN uwidocznionej na fakturze, a rejestracja na platformie Programu Lojalnościowego jest warunkiem koniecznym do skorzystania z tej premii. Punkty są liczone zgodnie z Listą Premii Pieniężnych i sumowane w oparciu o:

  • Faktury zakupowe wystawione w okresie od 11.2019 do 31.03.2020, które powinny zostać przesłane do BDRTP i zostaną przeliczone na punkty KZI,
  • Punkty gromadzone na koncie uczestnika za sprzedaż od 1.04.2020 do 31.10.2020. Miejscem rejestracji sprzedaży jest uruchomiony właśnie panel na portalu SKG, skąd dane są automatycznie importowane na konto użytkownika, który zarejestrował się na portalu Programu Lojalnościowego KZI. Wskazane jest jednak zachowanie kopii faktur zakupu w celu ewentualnego wyjaśnienia sytuacji spornych.
  • Faktury zakupowe wystawione w okresie od 11.2018 do 31.10.2019 w przypadku zbierania punktów w cyklu dwuletnim. Wymagane jest niezwłoczne przesłanie faktur za okres 01.11.2018 – 31.10.2019 w celu szybszego wyliczenia zdobytych punktów.

Kopie faktur zakupowych powinny zostać na przesłane w formie papierowej na adres BDRTP we Wrocławiu lub w formie elektronicznej, na adres zloty.instalator@dedietrich.pl, pod warunkiem podania w temacie wiadomości nazwy firmy i numeru NIP.

Ostateczny termin przesłania dokumentów do BDRTP lub rejestrowania produktów w Programie Lojalnościowym KZI 2020 za okres 1.11.2019-31.10.2020 upływa 30 listopada 2020.

Natomiast, w cyklu dwuletnim, kopie faktur za okres 1.11.2018-31.10.2019 powinny zostać wysłane niezwłocznie. Pozwoli to nam na szybsze wyliczenie uprawnień do nagrody głównej Szkolenie Pod Palmami.

Jednocześnie przypominamy, że rejestracja na platformie Programu Lojalnościowego KZI do dnia 30.06.2020 roku będzie skutkowała naliczeniem dodatkowej premii powitalnej w wysokości 100 punktów.

Szczegółowe warunki zostały opisane w Regulaminie Szkolenia Pod Palmami KZI. Do niniejszego Komunikatu dołączamy krótki przewodnik dotyczący rejestracji urządzeń do premii punktowej KZI w systemie SKG.

Pobierz załącznik