Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi uprzejmie informujemy o zmianach, które zamierzamy wprowadzać sukcesywnie w naszym dotychczasowym programie Klub Złotego Instalatora, począwszy od 10 lutego 2020 roku.

 1. Program Lojalnościowy Klub Złotego Instalatora rusza dnia 10.02.2020 roku i będzie mu towarzyszyła akcja reklamowa, zachęcająca instalatorów do rejestracji w tym programie. Jego formuła opiera się na automatyzacji procesów, zwiększeniu przejrzystości zasad, łatwości uczestnictwa, a w efekcie ma na celu stopniowe ograniczenie obowiązku gromadzenia i przesyłania do nas kopii faktur zakupu wybranych produktów w hurtowniach. Poszczególne funkcjonalności Programu Lojalnościowego KZI będą wdrażane stopniowo i będą one poprzedzone stosownym komunikatem.
 1. Program zostaje rozszerzony, otrzymując nazwę Program Lojalnościowy Klub Złotego Instalatora i jego zakres obejmuje korzyści oferowane dotychczas instalatorom przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o.:
 2. premię pieniężną serwisową, udzielaną za wpis do ewidencji SKG (dawne „uruchomienie”),
 3. premię pieniężną za promocję sprzedaży, udzielaną w postaci dopłaty za montaż,
 4. premię punktową za promocję sprzedaży, uprawniającą do wyjazdu szkoleniowego Szkolenie Pod Palmami KZI za osiągnięty cel roczny zakupów naszych produktów lub wymianę na środki pieniężne zgodnie z współczynnikiem podanym na platformie Programu Lojalnościowego KZI. Premiowanie promocji sprzedaży produktów BDRTP polega na przyznawaniu punktów (zamiast wartości zakupu w złotych jak dotychczas) za wskazane produkty.
 1. Rejestracja na platformie nowego Programu Lojalnościowego Klub Złotego Instalatora (http://klubzlotegoinstalatora.pl), jest dobrowolna, jednakże jest ona warunkiem koniecznym do skorzystania z premii za promocję sprzedaży, uprawniającej do Szkolenia Pod Palmami KZI.
 1. Realizacja premii wymienionych w pkt 2. a) oraz b) może odbywać się zarówno według dotychczasowych zasad w systemie SKG (czyli przesyłania faktury za wpis do ewidencji SKG lub za montaż urządzenia), jak również może być rozliczana na platformie nowego Programu Lojalnościowego KZI. Użytkownik może podjąć decyzję o rozliczaniu każdej z tych premii rejestrując się na platformie programu na stronie http://klubzlotegoinstalatora.pl oraz zaznaczając odpowiednie pole w systemie SKG z zastrzeżeniem, iż nie ma możliwości cofnięcia tej zmiany. Oznacza to, że po dokonaniu wyboru rozliczania premii w Programie Lojalnościowym KZI nie będzie można powrócić do przesyłania faktur, jak to ma miejsce obecnie.
 1. Rejestracja wpisów do ewidencji SKG: Instalatorzy zarejestrowani w Programie Lojalnościowym KZI, po dokonaniu wpisu do ewidencji SKG, będą otrzymywać w ciągu kilku dni uzgodnioną sumę (200 PLN dla kotłów oraz 500 PLN dla pomp ciepła i urządzeń hybrydowych) na kartę przedpłaconą bez konieczności przesyłania do BDRTP swojej faktury za wpis do ewidencji. Instalatorzy niezarejestrowani w Programie Lojalnościowym KZI będą otrzymywać zapłatę w ciągu 30 dni jak dotychczas.
 1. Rejestracja montażu: Instalatorzy zarejestrowani w Programie Lojalnościowym KZI, po procesie rejestracji montażu urządzenia w SKG, będą otrzymywać w ciągu kilku dni uzgodniona sumę (300 PLN dla kotłów oraz 1000 PLN dla pomp ciepła i urządzeń hybrydowych) na kartę przedpłaconą bez konieczności przesyłania do BDRTP swojej faktury za montaż. Instalatorzy niezarejestrowani w Programie Lojalnościowym KZI będą otrzymywać zapłatę w ciągu 30 dni jak dotychczas.
 1. Dokonanie wyboru rozliczania premii wymienionych w pkt 2. a) oraz b) w ramach nowej platformy Programu Lojalnościowego KZI daje szereg korzyści. Ułatwia ono formę rozliczenia, ponieważ zdejmuje z instalatora konieczność wystawiania i przesyłania do BDR Thermea Poland faktur za wykonane usługi uruchomienia lub montażu, a przysługujące z tego tytułu środki finansowe będą automatycznie przelewane na kartę przedpłaconą MASTERCARD, wystawianą dla użytkownika w momencie rejestracji na platformie programu. Miejscem rejestracji dokonanych usług pozostaje nadal odpowiedni panel w systemie SKG, a dane z SKG będą automatycznie eksportowane do platformy Programu Lojalnościowego KZI.
 1. Począwszy od lutego 2020 roku zmieniają się zasady przyznawania premii za promocję sprzedaży, która uprawnia do udziału w Szkoleniu Pod Palmami KZI, o czym informowaliśmy w Komunikacie Handlowym nr 1 z dnia 31.01.2020 roku.
 1. Warunkiem koniecznym skorzystania z tej premii jest rejestracja na platformie Programu Lojalnościowego KZI, która znajduje się na stronie http://klubzlotegoinstalatora.pl. Dla obecnych Członków Klubu KZI rejestracja powinna nastąpić niezwłocznie po 01 kwietnia 2020 r.
 2. Ilości punktów przysługujące poszczególnym grupom urządzeń zostały zamieszczone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Programu Szkolenie Pod Palmami KZI.
 3. Rejestracja na platformie Programu Lojalnościowego KZI do dnia 30.06.2020 roku będzie skutkowała naliczeniem dodatkowej premii powitalnej w wysokości 100 punktów.
 1. Zasady identyfikacji numerów seryjnych dla poszczególnych produktów (opis tabliczek znamionowych) wraz ze wskazaniem miejsca i numeru seryjnego, który jest właściwy do zarejestrowania będą zamieszczone w systemie SKG.

Załącznik 1. Lista premii pieniężnych Programu Lojalnościowego Klub Złotego Instalatora – stan na dzień 10.02.2020 roku.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Szukiel

Prezes Zarządu

Marcin Wojsznis

Dyrektor ds. Sprzedaży

Pobierz komunikat

Pobierz załącznik