Szanowni Państwo,

 

W nawiązaniu do Komunikatu Handlowego nr 21/2013 pragniemy Państwu przedstawić Procedurę reklamacji logistycznych, zawierająca wiele ważnych informacji, będących  odpowiedzią na zgłaszane przez Państwa firmy prośby o wyjaśnienia i pomoc przy rozwiązywaniu problemów reklamacji logistycznych.

Procedura reklamacji logistycznych zawiera informacje na temat:
· Sposobu złożenia reklamacji
· Dokumentacji wymaganej przy wnoszeniu reklamacji
· Sposobu wypełnienia Protokołu szkodowego
· Terminów zgłaszania reklamacji
oraz zawiera niektóre, istotne przepisy z Prawa Przewozowego i Kodeksu cywilnego.

Mamy nadzieję, że Procedura reklamacji logistycznych przyczyni się do prawidłowego zgłaszania reklamacji i tym samym do ich sprawniejszego rozpatrzenia.

W celu odniesienia z niej jak największego pożytku, prosimy o przekazanie tej Procedury osobom odpowiedzialnym w Państwa firmie za sprawy magazynowo – logistyczne.
Ewentualne pytania dotyczące treści tego komunikatu i jego załącznika, prosimy kierować do Kierownika Biura Logistyki Bogdana Stankiewicza na adres e-mail: bogdan.stankiewicz@dedietrich.pl

 

Z wyrazami szacunku

Zespół De Dietrich Technika Grzewcza sp. z o.o.

 

Procedura Reklamacji Logistycznych