Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy o modyfikacji zasad działania Klubu Złotego Instalatora. Począwszy od 2018 roku przyspieszamy o dwa miesiące datę zbierania danych sprzedaży.

Poniżej główne założenia dotyczące KZI 2018:

1. Obroty liczone do programu KZI w roku 2018 będą obejmować:
a) Obroty przeniesione z roku 2017 ( jak w programie 2-letnim),
b) Obroty zebrane w roku 2018 w okresie styczeń-październik.

2. Limit zakupów uprawniający do wyjazdu w ramach KZI 2018 (wyjazd w roku 2019) zostaje proporcjonalnie obniżony i wyniesie 115 000 PLN dla cyklu rocznego i 120 000 PLN dla cyklu dwuletniego.

3. Zakupy dokonane w okresie listopada i grudnia 2018 będą zaliczone do programu KZI 2019 (okres listopad 2018 – październik 2019). Limit zakupów dla edycji KZI 2019 określimy w przyszłym roku.

4. W ofercie KZI 2018 pojawi się wyjazd alternatywny, który będzie można wybrać po dokonaniu dodatkowej wpłaty.

Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin wysłania dokumentów upływa 30 listopada 2018.

Decyduje data stempla pocztowego.

Aktualny regulamin KZI znajduje się w zakładce na naszej stronie www.