Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją PROZON – instytucją organizującą szkolenia i egzaminy F-gazowe. Certyfikat F-gazowy jest niezbędny do instalowania pomp ciepła, niebędących układami hermetycznymi, np. pompy ciepła powietrze woda typu SPLIT, oraz do serwisowania pomp ciepła.
Fundacja PROZON posiada akredytację UDT i prowadzi szkolenia i egzaminy w ramach polskiej legislacji i oferuje możliwość zdobycia certyfikatów F-gazowych kat. I, II, III i IV. Szkolenia i egzaminy są prowadzone w siedzibie firmy De Dietrich we Wrocławiu przy ul. Północnej 15-19, w laboratorium urządzeń OZE.

W ramach szkolenia oferujemy:

 • Intensywny 2-dniowy kurs teoretyczny i praktyczny przygotowujący do egzaminu
 • Profesjonalną i doświadczoną kadrę szkolącą
 • Konsultację nadprogramowe
 • W pełni wyposażoną salę szkoleniową, materiały i pomoce dydaktyczne
 • Możliwość podejścia do egzaminu, organizowanego przez inną jednostkę oceniającą, w miejscu szkolenia
 • Komplet dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie Dozoru Technicznego, w celu wydania certyfikatu
 • Dyplom ukończenia szkolenia
 • Możliwość jednoczesnego uczestnictwa w skróconym szkoleniu i uzyskania „uprawnień dla napełniaczy przenośnych zbiorników ciśnieniowych” w tym samym dniu. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w tym zakresie szkolenia jest przekazanie do Fundacji PROZON na min 3 tygodnie przed szkoleniem oryginału wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz pełnomocnictwa dla Fundacji PROZON.

Opłaty za szkolenia i egzaminy:

 • Szkolenie F-gazowe: 872 zł/netto przy uwzględnieniu rabatu 20% dla osób biorących udział w szkoleniu organizowanym w siedzibie firmy De Dietrich Technika Grzewcza. Opłata regularna szkolenia wynosi 1090 zł/ netto .
 • Egzamin F-gazowy 400,00 zł/netto.
 • Szkolenie z napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 :bezpłatnie, wymaga oddzielnego zgłoszenia na szkolenie zaznaczając to na formularzu zgłoszeniowym
 • Organizacja egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego dotyczącego
 • napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 : 350,00 zł/netto.

Aby zgłosić swój udział na szkolenie, należy:
1. Wypełnić kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu – wzór karty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
2. Przesłać uzupełniony formularz zgłoszeniowy
Dla jednoczesnego uczestnictwa w skróconym szkoleniu i uzyskania „uprawnień dla napełniaczy przenośnych zbiorników ciśnieniowych:
3. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji (Uprawnienia dla osób napełniających ciśnieniowe
zbiorniki przenośne – butle, gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm³.);
4. Pełnomocnictwo dla PROZON Fundacji Ochrony Klimatu;
natalia.sitkowska@dedietrich.pl lub szkolenia@prozon.org.pl

Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie:
http://prozon.org.pl/harmonogram-szkolen-f-gazowych,159,pl.html

Najbliższe szkolenie i egzamin w będzie organizowane w terminie 17-19 października
(dwudniowe szkolenie, trzeciego dnia egzamin). Kolejny termin to 21 -23 listopada.

 • Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po wniesieniu opłaty, na podstawie otrzymanej
  zwrotnie faktury pro-formy
 • Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa najpóźniej 3 dni przed jego rozpoczęciem.
  Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania
  pokrycia pełnej ceny szkolenia. Informacja o rezygnacji powinna zostać przesłana na adres:
  szkolenia@prozon.org.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkolenia

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
o Rafał Magiera, rafal.magiera@dedietich.pl,
o Właściwi terytorialnie Przedstawiciele Handlowi

Załączniki:
1. Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu
2. Agenda szkolenia F – gazowego
3. Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji UDT
4. Pełnomocnictwo napełnianie

 

 

Pobierz komunikat

Karta zgłoszeniowa uczestnictwa w szkoleniu

Agenda szkolenia F – gazowego

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji UDT

Pełnomocnictwo napełnianie