Firma De Dietrich, która od zawsze dba o najwyższe standardy i promowanie najlepszych praktyk dystrybucji na rynku urządzeń grzewczych w Polsce, w ubiegłym roku została poddana postępowaniu wyjaśniającemu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Postępowanie miało wstępnie ustalić, czy stosowane w naszym kraju przez De Dietrich zasady dystrybucji urządzeń grzewczych są zgodne z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Jego wyniki nie dały podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego, co świadczy o tym, że standardy, jakimi kieruje się firma, są zgodne z polskimi i europejskimi przepisami.

Więcej szczegółów znajduje się w Komunikacie Handlowym na stronie www.dedietrich.pl.