Zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów, wprowadziliśmy do oferty model dwustanowego (on/off) regulatora pokojowego.

Jest on dostępny w dwóch wersjach:
• AD247P (nr 100012645P) – przewodowy,
• AD248P (nr 100013138P) – bezprzewodowy.

Główne cechy nowego modelu regulatora AD247P / AD248P:
• Duży podświetlany 4” wyświetlacz;
• Łatwa obsługa urządzenia dzięki zastosowanym przyciskom dotykowym;
• Intuicyjne programowanie i wybór funkcji;
• 3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny;
• Funkcja OPTIMUM START pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załączenia kotła z wyprzedzeniem czasowym potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury
• Możliwość podłączenia czujnika TEMPERATURY PODŁOGOWEJ utrzymujący jej temperaturę na oczekiwanym poziomie

W trybie tygodniowym użytkownik ma możliwość ustalenia, w których godzinach ma obowiązywać temperatura zadana komfortowa, a w których zadana ekonomiczna. Regulator posiada możliwość zaprogramowania dziewięciu różnych programów dobowych ustawień, które podzielone są na trzy zasadnicze grupy:
      • PROGRAM 1÷3 – dla wszystkich dni tygodnia
      • PROGRAM 4÷6 – najpierw dla dni roboczych (pon.-pt.), a następnie na weekend
      • PROGRAM 7÷9 – osobno dla każdego dnia tygodnia

W trybie dzień/noc temperatura zadana jest zależna od pory dnia – ustala się temperaturę zadaną dla dnia i nocy (temperatura komfortowa i ekonomiczna) oraz godziny, w których sterownik będzie rozpoczynał porę dzienną oraz nocną

W trybie ręcznym temperatura zadana ustawiana jest ręcznie bezpośrednio z poziomu ekranu głównego za pomocą przycisków „+” lub „-„