Wystartowała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

1 lipca ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Od tego czasu, właściciele obiektów  niemieszkalnych oraz mieszkalnych muszą złożyć deklarację, w której podadzą informację na temat używanych źródeł ciepła w nieruchomości. W przypadku nowo wybudowanych budynków oraz takich, gdzie zamontowano nowe źródło ciepła, obowiązuje termin 14 dni na zgłoszenie. W pozostałych przypadkach jest to czas 12 miesięcy liczonych od 1 lipca 2021 roku.  

Projekt ma na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza, które w Polsce w dużej mierze spowodowane jest korzystaniem ze starych pieców, tzw. „kopciuchów”. Dzięki CEEB zostanie stworzona ogólnopolska baza urządzeń grzewczych używanych w obiektach. Pozwoli to gminom na skuteczniejszą walkę ze smogiem.  

Deklarację CEEB można złożyć w sposób tradycyjny, udając się do odpowiedniego Urzędu Gminy lub wysłać ją pocztą. Drugim rozwiązaniem jest skorzystanie z profilu zaufanego, dzięki któremu na stronie www.zone.gunb.gov.pl, zarządca lub właściciel nieruchomości może złożyć deklarację.

W deklaracji należy wskazać rodzaj oraz liczbę używanych źródeł ciepła, ich cel – czy jest to podgrzewanie wody, czy może centralne ogrzewanie. Kolejnym punktem jest rodzaj używanego paliwa oraz liczba i klasa kotłów na paliwo stałe.

W przypadku braku zgłoszenia w wymaganym terminie właścicielowi lub zarządcy nieruchomości grozi kara grzywny.

Szczegółowe informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) znajdują się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq).