Page 65 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 65

Wyposażenie dodatkowe                                                           Pakiet Indeks   PLN

C 230 EVO                                                                 AD321 7688305    399

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”
Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution

                          Wtyczki mostkujące BUS

                                                                                   2

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza                                                 AD315  7676561   nz  Stojące gazowe kotły kondensacyjne

Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie naściennej,                              AD332  7721982  1 100
pozwala sterować i regulować 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Każdy z tych obiegów                           AD218  100004781  500
grzewczych może być obiegiem bezpośrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszają­
cym z siłownikiem. Można łączyć szeregowo do 8 regulatorów VM DIEMATIC Evolution
oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu­
tion może być używany w powiązaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
aby sterować dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u.  Może być wykorzystany przy połą­
czeniu z jednym lub większą ilością źródeł ciepła wyposażonych w konsolę DIEMATIC
Evolution lub IniControl 2, a także może być zintegrowany z DIEMATIC iSystem po­
przez Modbus jako "SLAVE" (system wtórny). Regulator może pracować samodzielnie
aby regulować obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od temperatury zewnętrznej (czujnik
FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator może sterować kaskadą kotłów wyposażo­
nych w konsolę DIEMATIC Evolution, posiada również wejście 0-10V, które może być
skonfigurowane jako łącze telefoniczne ON/OFF. Stopień ochrony: IP 65. Drzwiczki na
zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: długość: 320 mm, wyso­
kość: 260 mm, głębokość: 130 mm. (2)

GTW08 Bramka Modbus

Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

Czujnik zanurzeniowy z gilzą

Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
tłowej.

                          SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                   AD324  7691375  1 380

                         Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                         pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                         Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                         wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                         gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                         wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                         stalatora.

(1) Wymagana 1 szt. dla kotła pojedyńczego lub wiodącego w kaskadzie.
(2) Wymagane typy i ilości czujników dobierać z tabeli wyposażenia dodatkowego "Regulacje".

                                                                         www.dedietrich.pl  65
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70