Page 67 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 67

Wyposażenie dodatkowe

C 230 EVO

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI        ZESTAWIENIE                                PAKIET     INDEKS   2
                    C 230-210 EVO/DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny stojący     -     7836306
C 230 EVO - 3RD CONFIGURATION EXAMPLE Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                    100013304
                    Czujnik c.w.u.                              AD249    100000030P
C 230-210 EVO DIEMATIC Evolution    FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u.   AD212P    7696903
— 1 obieg bezpośredni         STS 14-30 CME Zespół transferowy                            7619966
— 1 obieg ogrzewania podłogowego (z                                         -
                    10 x Inisol CH250 SLIM Kolektor solarny płaski              ER667    10 x 7219376
  zaworem mieszającym)                                              10 x
— 1 podgrzewacz c.w.u. ze wspomaga­                                       ER376P

  niem solarnym
— 1 zespół transferowy

                                                                      Stojące gazowe kotły kondensacyjne

C 230 EVO - 4TH CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS
                    C 230-210 EVO/DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny stojący      -    7836306
C 230-210 EVO DIEMATIC Evolution    Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                    100013304
— 2 obiegi ogrzewania podłogowego (z  2 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                 AD249   2 x 88017017P
                    Czujnik c.w.u.                              2 x AD199p  100000030P
  zaworem mieszającym)        BPB 501 Podgrzewacz c.w.u.                                7682313
— 1 obieg grzejnikowy (z zaworem mie­ AF60 Czujnik zewnętrzny                           AD212P   85757741
                    DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW  EC795    7613609
  szającym)              3 x SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy            FM46   3 x 7691375
— 1 obieg c.w.u. z pompą cyrkulacyjną
                                                           SA3
                                                         3 x AD324

                                                             www.dedietrich.pl 67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72