Page 62 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 62

od 20 do                  Stojące gazowe kotły kondensacyjne
                   217 kW
                                      C 230 EVO
                  do podłączenia do
                  komina lub układu            85, 130, 170, 210

                    szczelnego

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                     — Gazowy stojący kocioł kondensacyjny, przystosowany do — Dostępna jako wyposażenie dodatkowe bramka komuni­

    PROJEKT                               spalania gazu z 20% domieszką wodoru             kacyjna GTW08 protokołu ModBUS RTU (RS-485) do sys­

                                      — Nastawa fabryczna na gaz ziemny, a na propan dzięki ze­ temów BMS

                                      stawowi do przezbrojenia (wyposażenie dodatkowe)     — Czujnik pogodowy dostępny opcjonalnie

                                      — Roczna sprawność eksploatacyjna do 108,6%       — Zaawansowany system zabezpieczeń parametrów pracy

                                      — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 56 mg/kWh        kotła, w tym temperaturowe zabezpieczenie przed bra­

                 2                     — Mała powierzchnia zabudowy (0,54 m2)            kiem wody eliminujące konieczność stosowania obiekto­

                               CE 0063DO3332 — Kocioł zmontowany i przetestowany w fabryce         wego ogranicznika zaniku wody

                       WYMIARY            — Sprawdzodny wymiennik członowy ze stopu

                                      aluminiowo-krzemowego, z unikalną 7-letnią gwa­

                                      rancją

                                      — Palnik ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakre­

                                      sie od 18 do 100% mocy

                                      — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo­

                                      walną elektroniczną regulacją pogodową, przystoso­

                                      waną do konfiguracji układów kaskadowych oraz do

                                      zarządzania obiegami grzewczymi

                                      — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p

                                      i C13, C33, C63, C93), systemu rozdzielczego (homologa­

                                      cja C53)                                      Zaleta produktu

                                                                                Bardzo zwarta konstrukcja
                                                                                  z uproszczoną obsługą

                 DANE TECHNICZNE

                 Śr. temperatura robocza:         Max. ciśnienie rob.: 6 bar        kuje do IP20)               Homologacja: B23P, C13, C33, C53, C63, C93
                 Tmax: 90°C, Tmin: 20°C          Min. ciśnienie robocze: 0,8 bar      Klasa NOx: 6
                 Maksymalna temp. robocza: 90°C      Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz    Kategoria gazu: II2ELw3P (85, 130, 170),
                 Termostat zabezpieczający: 110°C     Stopień ochrony: IPX1 (system B23P redu­ II2E3P (210)

                 Model                          C 230 EVO 85 130                             170      210
                                                                                 33/179    44/217
                 Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max         kW            20/93     24/129           29/166    39/200
                 Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max         kW            18/87     22/120
                 Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                                      97,5     97,6
                 pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C             %             97,4      97,5
                 Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.                                     108,3     108,4
                 częściowego i temp. powrotu 30⁰C               %            108,6      108,1
                 Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:                                                       
                 Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄                                           87,8     87,8
                 Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁      %            87,7       87,8            97,3     97,6
                 Zużycie gazu ziemnego E                   %            97,7       97,5          3,3-18,0   4,3-21,7
                 Zużycie gazu płynnego (propan)              m3/h            1,8-9,4    2,4-13,0          1,6-7,0    1,8-8,4
                 Moc akustyczna Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m    m3/h            1,0-3,6     1,0-4,8           67/59     67/59
                 Pojemność wodna                      dBA            67/59      67/59
                 Opór po stronie wodnej przy Δt=20 K                                                 20      24
                 Spręż wentylatora                       l             12       16            170      180
                 Masa netto                        mbar             165       135            130      130
                                                             130       130            165      188
                                               Pa             115       135
                                               kg

                 CENA NETTO                C 230 EVO           85            130               170     210
                                       Indeks        7836301           7836304             7836305   7836306
                                        PLN
                                                     nz             nz               nz     nz

62 www.dedietrich.pl
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67