Page 57 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 57

od 18 do                 Stojące gazowe kotły kondensacyjne
  217 kW
                    C 230 ECO
  do podłączenia do
  komina lub układu          85, 130, 210

    szczelnego

                         — Gazowy stojący kocioł kondensacyjny, przystosowany do do poziomego lub pionowego przewodu powietrznospa­
PROJEKT
                         spalania gazu z 20% domieszką wodoru                     linowego (homologacje C13 lub C33) lub do komina (ho­
                                              Stojące gazowe kotły kondensacyjne
                         — Nastawa fabryczna na gaz ziemny, a na propan dzięki ze­ mologacja B23 i B23p)
                         stawowi do przezbrojenia (wyposażenie dodatkowe)     — Możliwość dostawy z modułem zdalnego nadzoru DD

                         — Ciśnienie zasilania gazem E/Lw: 20/25 mbar                 Project Control

                         — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%         — Możliwość dostawy bramki komunikacyjnej GTW26 do

                         — Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 56 mg/kWh                systemów BMS z ModBus                 2

                         — Mała powierzchnia zabudowy (0,54 m2)          — Dostępny do wyczerpania zapasów

                         — Kocioł zmontowany i przetestowany w fabryce       Jednostka dostawy: 2 pakiety

                         — Wymiennik członowy ze stopu aluminiowo-krzemowego

                         — Palnik ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakre­

                         sie od 18 do 100% mocy

                         — 2 konsole sterownicze do wyboru :

                         - DIEMATIC-m3 : z programowaną automatyką pogo­

                         dową; możliwe również sterowanie kaskady do 10

                         kotłów

                         - K3 : tylko w połączeniu z konsolą DIEMATIC-m3 do ste­

                         rowania kotłów "podrzędnych" (w dostawie kabel BUS

      CE 0085BS0132            12 m AD134)

                         — Wyposażenie dodatkowe dostarczane dla podłączenia                      Zaleta produktu

WYMIARY                                                                       Bardzo zwarta konstrukcja
                                                                            z uproszczoną obsługą

1 Zasilanie c.o.

2 Powrót z c.o.

3 Zasilanie gazem R 1 1/4

4 Zawór napełniania i opróżniania, podłączenie
  drugiego powrotu R 1 ¼

5 Odprowadzenie kondensatu, syfon w dosta­
  wie, dla przewodu PCW Ø 32 mm zewn.

6 Króciec spalin Ø 150 mm

7 Wlot powietrza do spalania

1) Redukcje 1" 1/2 - 1" 1/4 w dostawie

                                          A                        1           2
                         C 230-85 Eco          1309                      R 1 1/4        R 1 1/4
                         C 230-130 Eco         1309                      R 1 1/4        R 1 1/4
                         C 230-210 Eco         1324                     R 1 1/2 (1)      R 1 1/2 (1)

DANE TECHNICZNE                                                                            210
                                                                                  44/217
Model                             C 230-... Eco              85                   130         39/200
                                     kW           18/93                  24/129
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                kW           16/87                  22/120            97,6
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.          %            97,4                   97,5          108,4
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.          %           108,6                   108,1              
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                                                   87,8
Efektywność energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:                                                                97,6
Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄             %            87,7                   87,8            288
Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁             %            97,7                   97,5    4,3-21,7/5-24,2
Strata postojowa dla Δt=30K                        W            230                    257          1,8-8,4
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                       m3/h     1,8-9,4/2,2-11,5            2,4-13,0/3,0-15,9           67/59
Zużycie gazu płynnego (propan)                     m3/h           1,0-3,6                 1,0-4,8
Moc akustyczna Lwa/Ciśnienie akustyczne w odl. 1m            dBA           67/59                  67/59             24
Pojemność wodna                                                                          720/180
Opór po stronie wodnej przy Δt=10/20 K                    l            12                    16
Spręż wentylatora                           mbar          660/165                 540/135             130
Masa netto                                                                               188
                                      Pa            130                    130
                                      kg            115                    135           210
                                                                                 7778618
CENA NETTO                    C 230-.. ECO              85                      130
                                                                 7778616              nz
C 230 Eco K3 (1)                 Indeks                7778615                                  7777556
                                                                    nz
                             PLN nz                                                   nz

C 230 Eco DIEMATIC-m3              Indeks                7777553

                             PLN nz

(1) C 230 Eco K3 pracuje tylko w połączeniu z C 230 Eco DIEMATIC-m3. Konsola K3 zawiera w dostawie przewód BUS 12 m (AD134).

                                                                           www.dedietrich.pl        57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62