Page 61 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 61

Wyposażenie dodatkowe

C 230 ECO

WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli K3                                               Pakiet   Indeks   PLN

Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                                                    AD252   100013307   540 2

Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR                                                  Stojące gazowe kotły kondensacyjne
D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
grzewczego.

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI                    ZESTAWIENIE                                   PAKIET    INDEKS
                                C 230-85 ECO/DIEMATIC 3 Kocioł gazowy kondensacyjny stojący             -    100010397
C 230-ECO DIEMATIC-M 3 + C 230 ECO K3 - CONFIGURATION EXAMPLE C 230-85 ECO/K3 Kocioł gazowy kondensacyjny stojący                 -    100010393
                                BH 750 Podgrzewacz c.w.u.                              -   89759840H
C 230-ECO DIEMATIC-m 3 + C 230 ECO K3             Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                          88017017P
— 4 obiegi mieszaczowe                     2 x Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego              AD199p  2 x 85757743
— podgrzewacz c.w.u.                      Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego 2 x FM48   100004970
                                Czujnik zanurzeniowy z gilzą                           AD220   100004781
                                Czujnik c.w.u.                                  AD218   100000030P
                                2 x Klapa spalin                                AD212P  2 x 100011033
                                4 x CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                    2 x GV24  4 x 100018924
                                                                       4 x AD285

                                                                             www.dedietrich.pl  61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66