Page 60 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 60

Wyposażenie dodatkowe

                  C 230 ECO

                  WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

                  Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3                                      Pakiet Indeks PLN

2 Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                                                                AD252  100013307  540
                                Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                  D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia

Stojące gazowe kotły kondensacyjne grzewczego.

                  Kabel BUS L=12 m                                                          AD134  88017851  640
                                                                                        81997720  830
                  Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
                  z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
                  MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
                  DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

                  Kabel połączeniowy BUS L=40 m                                                    DB119

                  Ekranowany kabel o długości 40 m jest przeznaczony do zastąpienia kabla BUS o dłu­
                  gości 12 m (pakiet AD 134), jeżeli jest on za krótki.

                  Element pośrednicący do BUS AD 139                                                 AD139  88017858  381
                  Element ten służy do połączenia dwóch kabli BUS, w przypadku gdy dwa kotły są za­                          AD212P 100000030P 201
                  nadto oddalone od siebie.                                                      AD218  100004781  500

                  Czujnik c.w.u.
                  Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                  wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                  Czujnik zanurzeniowy z gilzą
                  Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
                  i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
                  tłowej.

                  Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                                         AD250P 100013305P   201
                                                                                         88017887    620
                  Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
                  urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.                                          7714175   1 520

                  Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3                                             AD160  Indeks   PLN
                                                                                    AD325
                  Zawiera 1 czujnik c.w.u. i 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego przy po­                            100004970   2 080
                  mocy kotła wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC 3. - dla wszystkich kotłów
                  wyposażonych w konsolę DIEMATIC 3 lub DIEMATIC-m3 oprócz Elidens DTG 130-45 do
                  115 i C330/630 Eco

                  GTW26 Bramka Modbus - DIEMATIC m3/iSystem

                  Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                  gulacyjnymi Diematic iSystem/Diematic m3 a systemami nadzoru systemów BMS. Re­
                  alizuje transmisje danych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                  Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli K3                                          Pakiet

                                            Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego  AD220
                                           Pakiet ten jest wymagany do podłączenia 1-go obiegu z zaworem mieszającym do ko­
                                           tła wyposażonego w konsolę sterowniczą K3 w instalacji kaskadowej.

                  Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                                          FM48  85757743  1 160
                                                                                    AD285  100018924   810
                  Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­                          AD284  100018923
                  termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC                                     1 140
                  m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może
                  być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­
                  wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.

                  CDI-D Programowalny czujnik pokojowy

                  Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                  wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                  datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                  (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

                  CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

                  Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
                  kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
                  Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                  (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
                  diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
                  umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

60 www.dedietrich.pl
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65