Page 59 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 59

Wyposażenie dodatkowe                                                   Pakiet                    Indeks   PLN     2

C 230 ECO                                                          GV23                    100011032   2 160

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ “REGULACJI”                                                           GV27  100011036  540     Stojące gazowe kotły kondensacyjne
Akcesoria

                         Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 230 EVO/C 230 ECO 3- i 4-członowy

                         Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 230 EVO/C 230 ECO 5- i 6-członowy

Przygotowanie c.w.u.                                                    Pakiet Indeks PLN

               Czujnik c.w.u.                                                          AD212P 100000030P 201

               Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
               wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                                                              C 230 ECO - ACCESSORIES REGULATIONS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od typu konsoli sterowniczej i podłączonych obiegów

                                    Rodzaj obiegu                    Kocioł 2 do 10 w kaskadzie na ko­
Konsola Sterownicza      Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                                cioł dodat. (2)

            c.w.u.   bezp.    miesz. Bezp. + 1 2 x miesz.  1 x bezp.  3 x miesz.             1x                    2 x miesz. 3 x miesz.
               fabrycznie        miesz.         + 2 x miesz.                  miesz.
DIEMATIC-        1x           1x                                                              --
m3 (1)   C 230 Eco AD 212    -     AD 199 1 x FM 48 1 x AD 199  2 x FM 48   1 x AD 199             -
      Diematic-                       + 1 x FM 48        + 2 x FM 48          1 x AD 220                  1 x AD 220 1 x AD 220
K3 (1)          -            -                                                           + 1 x FM 48 + 2 x FM 48
        m3                   ----                                 Pakiet

      C 230 Eco
        K3

(1) Każdy z obiegów grzewczych może być uzupełniony o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52
(2) Należy pamiętać o zamówieniu czujnika zasilania kaskady: pakiet AD 218

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC m3                                                        Indeks   PLN

               Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego                                         FM48  85757743   1 160
                                                                                AD199p
               Pozwala sterować zawór mieszający z siłownikiem elektromechanicznym lub elektro­                             88017017P  201
               termicznym siłownika zaworu mieszającego. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC
               m3 i podłącza przy pomocy niezamienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC m3 może
               być wyposażona w 1 lub 2 opcjonalne zestawy "płytka + czujnik", umożliwiające stero­
               wania jednego lub dwóch zaworów mieszających.

               Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

               Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
               cym.

               CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                                               AD285  100018924   810
                                                                                AD284  100018923  1 140
               Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­                         AD251  100013306
               wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­                                     540
               datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
               (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

               CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy

               Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
               kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
               Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
               (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
               diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
               umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

               Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy

               Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
               współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
               sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
               dodatkowo moduł radiowy AD252.

                                                                                    www.dedietrich.pl    59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64