Page 64 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 64

Wyposażenie dodatkowe                                                              Pakiet                Indeks   PLN

                    C 230 EVO                                                                    SA1                7613605    1 580

Stojące gazowe kotły kondensacyjne      WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ “REGULACJI”                                                             SA2 7613606          590
                     Akcesoria

                                                 DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 75 kW

                 2

                                                 Uchwyt naścienny do neutralizatora kondensatu DN1

                  Przygotowanie c.w.u.                                                               Pakiet                Indeks   PLN

                              Czujnik c.w.u.                                                                   AD212P   100000030P   201

                              Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                              wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

                                                                                     C 230 EVO - ACCESSORIES REGULATIONS

                  WYPOSAŻENIE DODATKOWE “REGULACJE”

                  Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

                                      Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                                             Kocioł 2 do 8 w kaskadzie na ko­
                                                                                                             cioł dodatkowy:

                        Typ obiegu

                              c.w.u.   bezpośr.  miesz.   bezp. + 1  2x            bezp. + 2                3x                miesz.    2x     3x
                                               x miesz.  miesz.           x miesz.                miesz.                     miesz.   miesz.

                  C 230 EVO DIEMA­                                        1 x AD199               2 x AD199              z konsolą DIEMATIC Evolution
                  z konsolą TIC Evo­                                       1 x AD249               1 x AD249
                  sterow­   lution   1 x AD212 fabrycznie 1 x AD199 1 x AD199 2 x AD199                                               1 x AD199 2 x AD199  2 x AD199
                  niczą                 (1)                                                                              +1x
                                                                                                                    AD249

                  (1) + pakiet FM46 (czujnik zewnętrzny) do sterowania pogodowego instalacją pojedynczego kotła.

                  Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution                                         Pakiet Indeks PLN

                              AF60 Czujnik zewnętrzny                                                               FM46    85757741      201

                              Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
                              pokojowymi (1)

                              Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                                                  AD249   100013304     690
                                                                                                        AD199p   88017017P
                              Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­                                                  201
                              trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                              mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową                                                    201
                              „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.                                                          201
                                                                                                                       350
                              Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                                                      640
                                                                                                                       830
                              Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                              cym.

                              Czujnik c.w.u.                                                                   AD212P   100000030P
                              Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                                  AD250P   100013305P
                              wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                                    AD308
                                                                                                        AD309    7663618
                              Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                                                 AD310    7663561
                              Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy                                        7663619
                              urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

                              S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
                              Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                              tomatyką DIEMATIC Evolution.

                              S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
                              Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                              tomatyką DIEMATIC Evolution.

                              S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
                              Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                              tomatyką DIEMATIC Evolution.

64 www.dedietrich.pl
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69