Page 69 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 69

Wyposażenie dodatkowe                                            C 240 ACCESORIES EXCEPT REGULATIONS

C 240                                                    Pakiet                   Indeks   PLN   2

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”                                  EH693                   7656909    151
Akcesoria                                                                        7656910    151
                                                                             7656911    151 Stojące gazowe kotły kondensacyjne
                         Zestaw przezbrojeniowy na propan do AMC 135,160/C 240-160
                         Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 240-200, 250                           7619264  900
                         Zestaw przezbrojeniowy na propan do C 240-300

                         Kontrola szczelności gazu

Nastawialny presostat minimalnego ciśnienia do blokowania pracy palnika przy                                   EH646 7619259  800
niskim ciśnieniu gazu .                                                                 7624821   nz
Nastawialny presostat minimalnego ciśnienia do blokowania pracy palnika przy ni­
skim ciśnieniu gazu

Filtr powietrza do AMC 135/160

Sprzęgło hydrauliczne 120/80 - 2 w izolacji (max. 8,0 m3/h)                                            GV47  100019348 3 550

Sprzęgło hydrauliczne DN 65 (kaskada do 350 kW, 15 m3/h)                                             HC222 114311   5 210

Izolacja sprzęgła hydraulicznego do mocy 350 kW                                                  HC224 115269   460

Sprzęgło hydrauliczne DN 65 (kaskada od 350 do 460 kW, 20m3/h)                                          HC200 111712   5 710

Sprzęgło hydrauliczne DN100 (kaskada ponad 460 kW, 46 m3/h)                                               111714   8 520

Izolacja sprzęgła hydraulicznego o mocy powyżej 350 kW                                              HC215 111067   970

DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW                                     SA3 7613609 2 040

                                                                             www.dedietrich.pl  69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74