Page 74 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 74

do             Stojące gazowe kotły kondensacyjne montowane w kaskadzie
                 1242,8 kW
                              C 240
                  do podłączenia do
                  komina lub układu    Systemy kaskadowe od 2 do 4 kotłów

                    szczelnego

                              — Systemy kaskadowe C240 dostarczane są jako ze­      - czujnik temp zewnętrznej AF60, czujnik zasilania +

                              stawy gotowe do montażu                  tuleja zanurzeniowa i kabel połączeniowy BUS mię­

                              — Systemy kaskadowe są dostępne w 2 wersjach:       dzy kotłami

Stojące gazowe kotły kondensacyjne             - LV: kotły ustawione w jednym rzędzie na podłodze     - jeśli wymagany ze względu na konfigurację kotłów

    PROJEKT                       - RG: montaż wolnostojący na podłodze tyłem do       (w linii lub nieparzyście w rewersie), zestaw zaśle­

                              siebie                           piający na kolektorze wolne podłączenia kotła
2 — Systemy te zawierają:
                                        - sprzęgło hydrauliczne DN65 lub DN100 - adapter redukcyjny DN100 na DN65 wymagany, o
                                                            ile w zestawie przewidziane jest sprzęgło DN65

                              - kolektor podłączenia kotłów zawierający przewo­ — Standardowo systemy kaskadowe wyposażone są

                              dy połączeniowe zasilania i powrotu z c.o. DN 100,     w zestawy pełnej izolacji, dobrane odpowiednio do

                              przewody zasilania gazem DN 65 i kołnierze zaśle­     wybranej konfiguracji

                              piające z jednej strony                  — Łatwość łączenia różnych wielkości C240 w idealny

                              - pompy kotłowe obiegu pierwotnego modulujące,       zestaw w zależności od pożądanej mocy

                              o wsp. efektywności energetycznej EEI < 0,23        — Podzielenie całkowitej mocy kotła na wiele kotłów

                              - zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania,     zwiększa niezawodność pracy, a także poprawia

                              wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem na­       wydajność całej instalacji szczególnie w sytuacji

                              pełniania i opróżniania, zaworem odcinającym, za­     zmiennego obciążenia częściowego

                       CE 0063CQ3781 worem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa 3 bar)

                              oraz zaworem gazowym                               Zaleta produktu

                  PRZYKŁADOWE ZESTAWY ''KASKAD'' W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KOTŁÓW                       Kompaktowe rozwiązanie systemów
                                                                              kaskadowych
                 – W szeregu tyłem do siebie: „RG”

                 • 2 kotły             Moc (80/60°C)                   Nat. przepł. wody Δt
                                     [kW]                       = 20 K [m3/h]
                                           Typ kotła                        Indeks    PLN

                                  295 C 240-160                   13,0         RG.001.295  nz

                                  389 C 240-200                   17,1         RG.003.389  nz

                                  486 C 240-250                   21,3         RG.006.486  nz

                                  580 C 240-300                   25,5         RG.010.580  nz

                 • 3 kotły             Moc (80/60°C)                   Nat. przepł. wody Δt
                                     [kW]                       = 20 K [m3/h]
                                     443    Typ kotła                  19,4     Indeks   PLN
                                                                       RG.005.443
                                     584    C 240-160                  25,6    RG.011.584  nz
                                           C 240-200                        RG.018.729  nz
                                     729    C 240-250                  32,0    RG.023.870  nz
                                           C 240-300                              nz
                                     870                          38,2

                 • 4 kotły             Moc (80/60°C)                   Nat. przepł. wody Δt
                                     [kW]                       = 20 K [m3/h]
                                     590    Typ kotła                  25,9     Indeks   PLN
                                                                       RG.012.590
                                     778    C 240-160                  34,2    RG.020.778  nz
                                           C 240-200                        RG.028.972  nz
                                     972    C 240-250                  42,7    RG.037.1160 nz
                                           C 240-300                              nz
                                     1160                          50,9

74 www.dedietrich.pl
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79