Page 73 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 73

Wyposażenie dodatkowe

C 240

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI                ZESTAWIENIE                              PAKIET   INDEKS     2
                           C 240-250 Kocioł gazowy kondensacyjny                   -   7745366
C 240 DIEMATIC EVOLUTION - 3RD CONFIGURATION EXAMPLE Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                100013304
                           Czujnik c.w.u.                             AD249  100000030P
C 230-250 EVO DIEMATIC Evolution           FWS 750 ET Podgrzewacz solarny do natychmiastowego wytwarzania c.w.u. AD212P  7696903
— 1 obieg bezpośredni                 STS 14-30 CME Zespół transferowy                         7619966
— 1 obieg ogrzewania podłogowego (z                                               -
                           10 x Inisol CH250 SLIM Kolektor solarny płaski             ER667  10 x 7219376
  zaworem mieszającym)                                                    10 x
— 1 podgrzewacz c.w.u. ze wspomaga­                                             ER376P

  niem solarnym
— 1 zespół transferowy

                                                                            Stojące gazowe kotły kondensacyjne

                                                                   www.dedietrich.pl 73
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78