Page 70 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 70

Wyposażenie dodatkowe

                  C 240

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ „REGULACJI”                                                              Pakiet Indeks         PLN
    Akcesoria
                                                                                         SA9 7622256          5 360
2 DN3 SA9 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 1300 kW                                                   SA4 7613610          7 490
                                HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kotłów o mocy do 300 kW

Stojące gazowe kotły kondensacyjne             Neutralizator kondensatu pompowy do kotłów o mocy od 300 do 1300 kW                        DU15  83877011        8 810

                              Granulat neutralizujący 10 kg                                               94225601        368

                              Granulat neutralizujący 25 kg                                           SA7 7613613           650

                                                                        C 240 ACCESSORIES REGULATIONS

                  WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

                  Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

                                    Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                               Kocioł 2 do 8 w kaskadzie na ko­
                                                                                            cioł dodatkowy:

                        Typ obiegu

                              c.w.u.   bezpośr.  miesz.   bezp. + 1  2x            bezp. + 2   3x             miesz.  2x     3x
                                               x miesz.  miesz.           x miesz.  miesz.                miesz.   miesz.

                                                                  1 x AD199 2 x AD199               z konsolą IniControl 2
                                                                  1 x AD249 1 x AD249
                  C 240                                                                   nie nie nie
                  z konsolą
                  sterow­  DIEMATIC  1 x AD212 fabrycznie 1 x AD199 1 x AD199 2 x AD199                               z konsolą DIEMATIC Evolution
                  niczą   Evolution         (1)
                                                                                                       2 x AD199
                                                                                       1 x AD199 2 x AD199 + 1 x

                                                                                                        AD249

                  (1) + pakiet FM46 (czujnik zewnętrzny) do sterowania pogodowego instalacją pojedynczego kotła.

                  Wyposażenie dodatkowe "Regulacje" dla konsoli DIEMATIC Evolution                                     Pakiet Indeks PLN

                              AF60 Czujnik zewnętrzny                                              FM46  85757741        201

                              Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami
                              pokojowymi (1)

                              Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                                  AD249  100013304        690
                                                                                       AD199p 88017017P        201
                              Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
                              trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­                                 201
                              mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową                                     201
                              „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.                                          350

                              Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

                              Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                              cym.

                              Czujnik c.w.u.                                                   AD212P 100000030P
                              Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                 AD250P 100013305P
                              wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                    AD308
                                                                                            7663618
                              Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady
                              Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
                              urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

                              S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
                              Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                              tomatyką DIEMATIC Evolution.

70 www.dedietrich.pl
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75