Page 66 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 66

Wyposażenie dodatkowe

                  C 230 EVO

                  PRZYKŁAD KONFIGURACJI

                  C 230 EVO - 1ST CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                              PAKIET  INDEKS
                                                                           -   7836305
                  C 230-170 EVO DIEMATIC Evolution                                           100013304
                                                                         AD249  85757741
                  — 1 obieg bezpośredni         C 230-170 EVO/DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny stojący  FM46  100000030P
                  — 1 obieg ogrzewania podłogowego (z  Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego           AD212P  7682313
                                                                         EC795  240029326
                    zaworem mieszającym)        AF60 Czujnik zewnętrzny
                                                                           -
                  — podgrzewacz c.w.u.
2 Czujnik c.w.u.
                                  BPB 501 Podgrzewacz c.w.u.

                                      AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 20 litrów

Stojące gazowe kotły kondensacyjne

                  C 230 EVO - 2ND CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                              PAKIET  INDEKS
                                      C 230-210 EVO/DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny stojący   -   7836306
                  C 230-210 EVO DIEMATIC Evolution    AF60 Czujnik zewnętrzny                            85757741
                  — 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem  Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego            FM46  100013304
                  — 1 obieg ogrzewania podłogowego (z  Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                AD249  88017017P
                                      Czujnik c.w.u.                            AD199p 100000030P
                    zaworem mieszającym)        BPB 501 Podgrzewacz c.w.u.                      AD212P  7682313
                  — podgrzewacz c.w.u.          AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 20 litrów          EC795  240029326
                  — 1 obieg basenowy
                                                                           -

66 www.dedietrich.pl
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71