Page 68 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 68

od 34,7 do             Stojące gazowe kotły kondensacyjne
                  310,7 kW
                                 C 240
                  do podłączenia do
                  komina lub układu       160, 200, 250, 300

                    szczelnego

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                      — Stojący gazowy kocioł kondensacyjny przeznaczony dla insta­ — Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza

    PROJEKT                                lacji grzewczych średniej mocy                — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programowalną

                                       — Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru      elektroniczną regulacją pogodową, przystosowaną do konfigu­

                                       — Kompaktowy, lekki i elastyczny w montażu – Wyposażony      racji układów kaskadowych oraz do łączenia z termostatem

                                       w zintegrowany palnik nastawiony do pracy z gazem ziemnym modulującym Smart TC umożliwiającemu łączenie z siecią

                                       E (dawn. GZ-50)                          Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji i sygnalizacji usterek

2 — Możliwość dostosowania do gazu propan: wszystkie wielkości                                          przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w sys­
                                          oraz Ls i Lw (tylko C 240 - 160) już w zakresie dostawy    temie Android lub iOS

                                       — Ciśnienie zasilania gazem: ziemnym 20 mbar (LS: 13 mbar),  — Czujnik pogodowy dostępny opcjonalnie

                                       płynnym 36 mbar                        — Zaawansowany system zabezpieczeń parametrów pracy kotła,

                                       — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p i C13,     w tym temperaturowe zabezpieczenie przed brakiem wody eli­

                                       C33, C63, C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)      minujące konieczność stosowania obiektowego ogranicznika

                                       — Wbudowana grawitacyjna klapa zwrotna spalin           zaniku wody

                                       — Niska emisja zanieczyszczeń                 — Ułatwiające prace serwisowe wewn. oświetlenie LED

                                       — Korpus kotła - blok ze stopu aluminowo-krzemowego, z uni­ — Dostępne opcjonalnie elemety kompletnego zestawu kaskado­

                                       kalną 7-letnią gwarancją                      wego dla maks. 4 kotłów i mocy do 1200 kW

                                       — Palnik gazowy ze zwężką Venturiego, zmieszaniem wstępnym — Dostępna jako wyposażenie dodatkowe bramka komunikacyj­

                                       wykonany ze stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych     na GTW08 protokołu ModBUS RTU (RS-485) do systemów BMS

                      CE 0063CQ3781           włókien metalowych, modulujący w zakresie od 20 do 100%    Jednostka dostawy: 2 pakiety
                                       mocy
                                                                               Zaleta produktu

                 WYMIARY                                                           Bardzo zwarta konstrukcja
                                                                                 z uproszczoną obsługą

                   C 240         160   200, 250,
                                 300
                 1 Powrót z c.o.     R 1¼' R 2'
                                 R 2'
                 2 Zasilanie c.o.     R 1¼'
                                 R 2'
                 3 Drugi króciec powro­ R 1¼'
                   tu c.o. (opcja)        R 1½ '
                                 Ø 200
                 4 Przyłącze gazu     R 1'  Ø 200
                                  
                 5 Dopływ powietrza    Ø 150

                 6 Wylot spalin      Ø 150

                 7 Odpływ kondensatu  

DANE TECHNICZNE

Śr. temperatura robocza:                     Max. ciśnienie rob.: 6 bar (C 240-160 5 bar) dukuje do IP20)               Homologacja: B23P, C13, C33, C53, C63, C93
Tmax: 90°C, Tmin: 20°C
Maksymalna temp. robocza: 90°C                  Min. ciśnienie robocze: 0,8 bar       Klasa NOx: 6
Termostat zabezpieczający: 110°C
                                 Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P (Lw, Ls tyl­

                                 Stopień ochrony: IPX1 (system B23/B23P re­ ko dla C 240-160)

Model                                               C 240        160            200     250              300

Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/maks                              kW   34,7 - 161,1         43,2 - 209,8   54,1 - 261,0      65,0 - 310,7
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/maks                              kW   31,5 - 152,1         39,4 - 194,4   49,2 - 243,3      59,0 - 290,9
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                  %       97,5             97,2       97,3          97,3
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                                    %       108,5              108       108,2         108,4
Efektywność energ. dla 100% znam. mocy cieplnej ɳ₄
Efektywność energ. dla 30% znam. mocy cieplnej ɳ₁                           %       87,8             87,8       87,7          87,7
Strata postojowa dla Δt=30K                                      %       97,8             97,3       97,5          97,7
Zużycie gazu ziemnego E (min - maks.)                                 kW       0,191             0,267       0,267         0,267
Zużycie gazu ziemnego LW (min-maks.)                                m3/h     3,4 - 16,5          4,2 - 21,2    5,3 - 26,5       6,3 - 31,6
Zużycie gazu ziemnego LS (min-maks.)                                m3/h     4,1 - 19,9
Zużycie gazu G31 (propan)  (min - maks.)                              m3/h     4,7 - 22,7               -         -           -
Moc akustyczna Lwa/Średni poziom ciśnienia akust. w odl.                      m3/h     1,4 - 6,3               -         -           -
1 m od kotła                                                                  1,6 - 8,2    2,1 - 10,2       2,8 - 12,2
Pojemność wodna                                         dB/dB(A)      67/58,7
Strata ciśnienia wymiennika przy ΔT=20K                                                     68/59,7      72/63,8        72/63,8
Spręż wentylatora                                            l        17
Masa netto                                             mbar        190               33        33           33
                                                            200              100        150          200
                                                    Pa       205              150        150          150
                                                    kg                      245        245          245

CENA NETTO                                    C 240              160            200          250              300
                                       Indeks             7745364          7745365        7745366            7745367

                                        PLN                 nz            nz           nz              nz

68 www.dedietrich.pl
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73