Page 55 - eKATALOG TECHNIKA KOMERCYJNA
P. 55

do 416 kW          Stojące gazowe kotły kondensacyjne montowane w kaskadzie

podłączenie do komina Elidens C140 w kaskadzie
lub systemu pow-spal.
            Systemy kaskadowe od 2 do 4 kotłów

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI                   ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS   2
                               2 x Elidens C140-45 EP Kocioł gazowy kondensacyjny/DIEMATIC Evolution      -    2 x 7721427
ELIDENS C140 DIEMATIC EVOLUTION - 4TH CONFIGURATION EXAMPLE 3 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                      3 x 88017017P
                               Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego             3 x AD199p  100013304
2x Elidens C140-45 EP DIEMATIC Evolu­            2 x Czujnik c.w.u.                             AD249   2 x 100000030P
tion w kaskadzie                       AF60 Czujnik zewnętrzny                                 85757741
— 1 obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz.            PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej                 2 x AD212P  7650456HS
— 2 obiegi ogrzew. podł. z zaw. miesz.            FRIWA Maxi Stacja przygotowania c.w.u DN 25                 FM46   64066DED01
— 1 obieg zasobnika buforowego                DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 450 kW    -
— 1 stacja wytwarzania c.w.u.                AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 20 litrów               -     7613609
— 1 zasobnik buforowy                                                           SA3    240029326
                                                                       -
                                                                                  Stojące gazowe kotły kondensacyjne

ELIDENS C140 DIEMATIC EVOLUTION - 5TH CONFIGURATION EXAMPLE ZESTAWIENIE                                 PAKIET    INDEKS
                               2 x Elidens C140-45 Kocioł gazowy kondensacyjny/DIEMATIC Evolution       -    2 x 7709265
2x Elidens C140-45 DIEMATIC Evolution            Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                    100013304
— 1 obieg "grzejnikowy" z zaw. miesz.            AF60 Czujnik zewnętrzny                           AD249    85757741
— 3 obiegi ogrzew. podł. z zaw. miesz.            2 x Czujnik c.w.u.                              FM46   2 x 100000030P
— 1 obieg bezp. z wentylokonwektorem             6 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                2 x AD212P 6 x 88017017P
— 1 stacja wytwarzania c.w.u.                2 x Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego           6 x AD199p 2 x 100013304
— 1 obieg zasobnika buforowego                PSB 1000 Zasobnik buforowy wody grzewczej                 2 x AD249   7650456HS
                               FRIWA Maxi Stacja przygotowania c.w.u DN 25                      64066DED01
                               AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 20 litrów               -    240029326
                                                                       -
                                                                       -

                                                                    www.dedietrich.pl      55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60