Page 104 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 104

Wyposażenie dodatkowe

                   Evodens

                                        EVODENS AMC - WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ REGULACJI

                   WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"

    Akcesoria           Zestaw zabezpieczający dla kotłów wiszących                                    Pakiet Indeks    PLN

2                   Zestaw filtra magnetycznego Adey XS-90 z preparatem czyszczącym MC3+ 500 ml oraz                  HR42 ADPDD01    1 140
                   inhibitorem korozji MC1+ 500 ml, przeznaczony dla wiszących kotłów gazowych. Wy­
Naścienne gazowe kotły kondensacyjne sokowydajny filtr zapewnia skuteczną i trwałą ochronę domowych instalacji central­                    S100676     271
                   nego ogrzewania usuwając wszelkiego typu zanieczyszczenia (zarówno magnetyczne                               430
                   jak i niemagnetyczne). Dwukierunkowy przepływ umożliwiający zastosowanie obu
                   otworów jako wlotu. Możliwy montaż w wielu orientacjach w małych i ciasnych
                   przestrzeniach. Pakiet zabezpieczający zawiera: filtr Adey XS-90 z zaworem
                   kulowym, Inhibitor Adey MC1+ do zabezpieczenia instalacji (500 ml), Cleaner Adey
                   MC3+ do czyszczenia instalacji (500 ml), paski pomiarowe do pomiaru stężenia inhibi­
                   tora MC1+, naklejka informująca o użyciu inhibitora.

                   Osłona maskująca połączeń

                   Osłona połączeń do MCA BIC                                            HR52  S101205

                   Termostat spalin                                                 HR43  S100310   335

                   Termostat spalin do MCA 25/28 BIC                                         HR53  s101232   318

                   Moduł hydrauliczny do dwóch obiegów grzewczych z pompą klasy A                          EA145  100020169  4 470

                   Moduł ten zawiera pompę c.o. i 3-drogowy zawór mieszający z siłownikiem dla obiegu
                   mieszaczowego, termometry zintegrowane w zaworach odcinających dla 2 obiegów.
                   Jest dostarczany całkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie.
                   Polecany dla kotłów wiszących dla rozdziału obiegów grzewczych

                   Moduł hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezpośredniego i mieszaczowego dla                    MT12  323621DED04 6 600
                   dwóch obiegów                                                   BH84   89557009   193

                   Moduł ten zawiera pompę dla obiegu bezpośredniego oraz pompę i 3-drogowy zawór
                   mieszający z siłownikiem dla obiegu mieszaczowego. Zawiera również termometry
                   zintegrowane w zaworach odcinających dla 2 obiegów. Jest dostarczany całkowicie
                   zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie. Nadaje się szczególnie do pra­
                   cy z dwoma zróżnicowanymi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podłączony
                   do odbiorników ciepła z wysoką i niską temperaturą zasilania, np. grzejniki oraz ogrze­
                   wanie podłogowe. Rozdzielacz wyposażony jest w zintegrowany bypass z możliwością
                   regulacji. Bypass może być zamknięty lub otwarty.

                   Zestaw połączeniowy G oraz R (1" i 3/4")

                   SPS Adapter spalinowy ø60/100 na ø80/80                                      DY868  100005825  322
                   Redukcja alternatywna ø80/125
                                                                            HR38  S100465   308

                                  KITCHEN Pompka do kondensatu                                721316202  950
                                 Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kotłów kondensacyjnych
                                 o mocy do 35 kW, gdzie nie jest możliwe rozwiązanie grawitacyjne. Kompaktowy roz­
                                 miar zapewnia łatwy montaż pod kotłem, a zastosowane technologie pozwalają za­
                                 chować cichą pracę przy dużej wydajności urządzenia. Wysokość podnoszenia: max 10
                                 m. Pompka wyposażona jest w przejrzysty, odłączalny zbiornik, który umożliwia syste­
                                 matyczną kontrolę stanu zabrudzenia. W zestawie: przewód zasilający 1 m, wężyk od­
                                 prowadzający 6 m (Ø 6 mm), złączka przyłącza do rur Ø 22 i 28 mm, zestaw montażo­
                                 wy, instrukcja obsługi.

104 www.dedietrich.pl
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109