Page 102 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 102

od 5,6 do        Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny do c.o. i c.w.u.
                    25,5 kW
                              Evodens
                    do podłączenia do
                        komina    AMC 25/28 MI

                    lub przew.pow-spal.

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne                        — Kocioł naścienny 2-funkcyjny, wyposażony do pracy z ga­

    KOMFORT                                  zem ziemnym, do podłączenia szczelnego

                                          — Niska emisja zanieczyszczeń

                                          — Wymiennik ze stopu aluminium i krzemu

                                          — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­

                                          nym zmieszaniem, modulujący od 22 do 100% mocy,

2 z zaworem zwrotnym dla pracy z przewodem zbiorczym
                                      systemu C43p
                                          — Kocioł z wyposażeniem: moduł hydrauliczny z korpusem

                                          mosiężnym, tylna rama montażowa z zamontowanym

                                          fabrycznie wodno-gazowym zespołem zaworowym

                                          umożliwiającym automatyczne napełnienie, pompa mo­

                                          dulująca, naczynie wzbiorcze 12 l, wymiennik płytowy ze

                                          stali nierdzewnej do produkcji c.w.u., odpowietrznik au­

                                          tomatyczny, zawór bezpieczeństwa 3 bar, detektor prze­

                                          pływu

                                          — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem

                                          zewnętrznym w dostawie

                    CE 0063CR3604                Jednostka dostawy: 1 pakiet

                  WYMIARY                                                             Zaleta produktu

                  2 Zasilanie c.o. 3/4"                                                         Automatyczne napełnianie
                                                                                     Regulacja DIEMATIC Evolution
                                                                                   Wyd. początkowa c.w.u. do 24l/min.

                  3 Wypływ c.w.u. 1/2"

                  4 Zasilanie gazem 1/2"

                  5 Wlot wody zimnej użytkowej 1/2"

                  6 Powrót z c.o. 3/4"

                  8 Odprowadzenie kondensatu (kolektor od­
                    prow. w dostawie) PVC Ø 32 mm do sklejenia

                  9 Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
                    dzenia powietrza Ø 60/100 mm

DANE TECHNICZNE

Kondensacja                              Max. ciśnienie robocze: 3 bar       B23p, B33 redukuje do IP20)            C33, C93, C53
Śr. temperatura robocza:                        Termostat zabezpieczający: 110°C      Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C                         Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A   Klasa NOx: 6
Maksymalna temp. robocza: 90°C                     Stopień ochrony: IP X5D (system B23,
                                                         Homologacja: B33, B23, B23P, C(10)3, C(12)3, C13,

Model                                              AMC                                              25/28 MI
                                                  kW                                               5,6-25,5
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max                             kW                                               5,0-24,8
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max                             kW                                               5,0-27,8
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.w.u.)
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.                       %                                                 99,2
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.                       %                                                110,1
częściowego i temp. powrotu 30⁰C
Efektywność energ. wg Rozp. KE nr 813/2013:                                                                                  
Sezonowa efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs                         %                                                  94
Efektywność energ. dla podgrz. wody użytkowej ɳwh                          %                                                  88
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby                               kW                                                0,078
Maks. zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne el­
max                                                kW                                                0,037
Produkcja c.w.u. przy Δt=25⁰C/Δt=35⁰C
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                                   l/min                                              16,1/11,5
Zużycie gazu płynnego PB                                    m3/h                                        0,55-2,96/0,67-3,61
Moc akust. Lwa /Ciśnienie akustyczne w odl. 1m                         m3/h
Pojemność wodna                                       dB/dB(A)                                              0,24-1,15
Masa netto                                                                                             51/44
Indeks ochrony elektrycznej                                      l                                                 1,7
                                                  kg                                                  40
                                                  IP                                               IPX5D

CENA NETTO                                       AMC                                                   25/28MI
 DIEMATIC Evolution                                Indeks                                                    7689097
                                                                                                16 650
                                          PLN

102 www.dedietrich.pl
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107