Page 107 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 107

Wyposażenie dodatkowe

Evodens

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"                                                  Pakiet Indeks   PLN   2

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                    AD134 88017851    640

                          Kabel BUS L=12 m                                                Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                         Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution
                         z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­
                         MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
                         DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                                AD199p 88017017P  201

Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
cym.

Czujnik c.w.u.                                                             AD212P 100000030P  201
Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej                           AD250P 100013305P  201
wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady
Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

 PRZYKŁAD KONFIGURACJI            ZESTAWIENIE                                       PAKIET   INDEKS
                        Evodens AMC 25/SRK100MG Kocioł gazowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u.         -  7689096100K
EVODENS AMC 25/SRK100 - PRZYKŁAD KONFIGURACJI SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy
                        Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                         AD324   7691375
AMC 25/SRK100MG                Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A                 AD199p  88017017P
— 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mie­     Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A                  EA143  100020167
                                                                    EA144  100020168
  szającego)
— 1 obieg ogrzewania podłogowego (z

  zaworem mieszającym)

                                                                        www.dedietrich.pl 107
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112