Page 103 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 103

od 5,6 do            Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.
  35,6 kW
                Evodens
  do podłączenia do
      komina        AMC(25/28, 35/39)BIC

  lub przew.pow-spal.

                        — Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny z wbudowanym pod­       stwa 3 bar, naczynie wzbiorcze 12 l (brak naczynia w 35/39 BIC),
                         grzewaczem c.w.u. ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów,   zawór przełączający c.o./c.w.u., odpowietrznik automatyczny
                         fabrycznie wyregulowany                     — Podgrzewacz c.w.u. składający się z 3 zasobników warstwowych
                                                           ze stali nierdzewnej, całkowicie izolowanych i zamontowanych
                        — Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego       szeregowo, w połączeniu z płytowym wymiennikiem ciepła
                         wyjatkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłowego,      i pompą ładującą, o pojemności całkowitej 40 litrów, zintegro­
                         z unikalną 7-letnią gwarancją                   wany z kotłem
                                                         — Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem zewnętrz­
                        — Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego      nym w dostawie
                         poziomego lub pionowego (homologacje C10, C13, C33) do ko­   — Nowe rozwiązanie ergonomii i optymalizacja sterowania łączo­
                         mina (homologacje B23p i C93, adaptera bi-flux (homologacja    nymi systemami ogrzewania
                         C53) lub do przewodu 3CE (homologacja C43) (wyposażenie do­   — Wentylator wyposażony w klapowy zawór zwrotny do pracy
                         datkowe)                              z systemami zbiorczego odprowadzania spalin pod ciśnieniem
                                                           (LAS)
                        — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym     — Wewnętrzne oświetlenie kotła
                         zmieszaniem, modulujący od 22 do 100% mocy, z zaworem      — Zredukowane wymiary gabarytowe: 900x600x499 mm
                         zwrotnym dla pracy z przewodem zbiorczym systemu C43p      — Moduł hydrauliczny wyposażony w zespół do zdalnego, au­
                                                           tomatycznego napełniania instalacji
                        — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                        — Niska emisja zanieczyszczeń                   Jednostka dostawy: 1 pakiet
                        — Kocioł z wyposażeniem: moduł hydrauliczny z korpusem mo­
                                                                  Zaleta produktu
                         siężnym, tylna rama montażowa z zamontowanym fabrycznie
                         wodno-gazowym zespołem zaworowym umożliwiającym auto­
                         matyczne napełnienie, pompa modulująca, zawór bezpieczeń­
KOMFORT                                                                                        2

                                              Naścienne gazowe kotły kondensacyjneCE 0063CR3604

WYMIARY                                                               Automatyczne napełnianie
                                                                 Regulacja DIEMATIC Evolution
2 Zasilanie c.o. 3/4"                                                     Wyd. początkowa c.w.u. do 24l/min.

4 Zasilanie gazem 1/2"

6 Powrót z c.o. 3/4"

8 Odprowadzenie kondensatu (kolektor od­
  prow. w dostawie) PVC Ø 25 mm do sklejenia

9 Odprowadzenie spalin i przewód doprowa­
  dzenia powietrza Ø 60/100 mm

10 Wypływ c.w.u. 1/2"

11 Wlot wody zimnej użytkowej 1/2"

DANE TECHNICZNE

Kondensacja             Max. ciśnienie robocze: 3 bar     B23p, B33 redukuje do IP20)            C33, C93, C53
Śr. temperatura robocza:      Termostat zabezpieczający: 110°C    Kategoria gazu: II2ELwLs3B/P
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C       Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A Klasa NOx: 6
Maksymalna temp. robocza: 90°C   Stopień ochrony: IP X5D (system B23,
                                      Homologacja: B33, B23, B23P, C(10)3, C(12)3, C13,

Model                            AMC                         25/28 BIC               35/39 BIC
                                kW                                         7,9-35,6 (25,5*)
Moc znamionowa 50/30⁰C (dla c.o.) min/max           kW                         5,6-25,5            7,1-34,5 (24,8*)
Moc znamionowa 80/60⁰C (dla c.o.) min/max           kW                         5,0-24,8
Moc znamionowa 80/60⁰C (dla c.w.u.)                                        5,0-29,1                 7,0-38,5
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.     %
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                                        99,2                     99,1
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.     %
częściowego i temp. powrotu 30⁰C                             110,1                                110,6
Efektywność energ. wg Rozporządzenia KE nr 813/2013:        
Sezonowa efekt. energ. ogrzew. pomieszczeń ɳs          %                                                    
Efektywność energ. dla podgrzew. wody użytk. ɳwh        %               94                                 95
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby             kW               77                                 80
Max zużycie energii elektr. na potrzeby własne elmax      kW             0,071                                0,071
Produkcja c.w.u. 10 min przy Δt=30⁰C           l/10min             0,037                                0,05
Produkcja c.w.u. 1h przy Δt=35⁰C                l/h              200                                240
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                 m3/h               746                                1236
Zużycie gazu płynnego Propan                m3/h      0,55-3,1/0,67-3,78                        0,77-4,11/0,84-5,01
Moc akust. Lwa /Ciśnienie akustyczne w odl. 1m     dB/dB(A)          0,21 - 1,013                            0,29 - 1,012
Pojemność wodna                                      50/44                               54/48
Masa netto                            l             1,8                                 2,4
Indeks ochrony elektrycznej                   kg              65                                 59
                                IP            IPX5D                               IPX5D
* Nastawa fabryczna
                                                                            35/39 BIC
CENA NETTO                     AMC           25/28 BIC                                   7689100
 DIEMATIC Evolution              Indeks            7689099                                  20 540
                                       20 450
                        PLN

                                                                       www.dedietrich.pl             103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108