Page 105 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 105

Wyposażenie dodatkowe                                                        Pakiet                Indeks    PLN   2

Evodens                                                                 SA1                7613605    1 580

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE OPRÓCZ "REGULACJI"
Akcesoria

                         DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 75 kW

                 Uchwyt naścienny do neutralizatora kondensatu DN1                                            SA2 7613606 590   Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
                 Granulat neutralizujący 10 kg
                                                                                     94225601   368

Przygotowanie c.w.u.                                                         Pakiet                Indeks   PLN

                          Czujnik c.w.u.                                  AD212P                100000030P    201
                         Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
                         wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                                      110005562KG  4 260
                         SRK100MG Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 100 litrów                                 89629023KG   5 590

                         SRK150MG Podgrzewacz c.w.u. stojący okrągły 150 litrów

                         Grzałka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4"                                       607-15-230  530
                         Grzałka do SR..MG, SRK..MG 2,0 kW/230V 6/4"                                       607-20-230  600

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"                                            EVODENS AMC - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE
Wyposażenie dodatkowe w zależności od podłączonych obiegów

                               Typ obiegu

Konsola sterow­  c.w.u.     bezpośredni  mieszaczowy  bezpośr. + 1           2 x miesz.               bezp. + 2 x              3 x miesz.
nicza DIEMATIC                          miesz.                                 miesz.
         1 x AD212     fabrycznie   1 x AD199  1 x AD199           2 x AD199                                 2 x AD199 + AD249
 Evolution (1) fabrycznie     fabrycznie   1 x AD199  1 x AD199           2 x AD199               AD199 + AD249            2 x AD199 + AD249
         fabrycznie     fabrycznie   1 x AD199  1 x AD199           2 x AD199               AD199 + AD249            2 x AD199 + AD249
AMC 15, 25, 35  fabrycznie     fabrycznie   1 x AD199  1 x AD199           2 x AD199               AD199 + AD249            2 x AD199 + AD249
AMC..BS60                                                              AD199 + AD249
AMC..MI
AMC..BIC

(1) Możliwa kaskada do 10 kotłów

Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                                  Pakiet Indeks PLN

                 SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                         AD324                7691375   1 380

                 Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                 pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                 Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                 wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                 gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                 wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                 stalatora.

                                                                                     www.dedietrich.pl 105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110