Page 106 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 106

Wyposażenie dodatkowe

                   Evodens

                   WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

                   Wyposażenie dodatkowe "Regulacje"                                      Pakiet Indeks PLN

2 iSense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy                                          AD289  S103293   950
                                Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
                   wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­

                   cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również

                   posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...). Możli­

                   we są 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego

                   zaprogramowanego przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę. STAŁY: po­

                   zwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,

                   lub przeciw-zamrożeniową. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku

                   dłuższej nieobecności. Pozwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również

                   temperaturę podtrzymania. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być

                   zamontowany czujnik zewnętrzny.

                   iSense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy                   AD288  S103295   2 170

                   Termostat ten zapewnia regulację i programowanie ogrzewania i wytwarzania ciepłej
                   wody użytkowej. Regulator dopasowuje moc kotła do rzeczywistego zapotrzebowa­
                   nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnośnych kotłów: charakterystyka grzew­
                   cza, maksymalna temperatura kotła, prędkość wentylatora..., wersja 288 i 289 również
                   posiada funkcję zliczania energii (ilość godzin pracy pompy, c.w.u., ogółem...).
                   Możliwe są 3 tryby pracy:
                   AUTOMATYCZNY: według programu tygodniowego: dla każdego zaprogramowanego
                   przedziału czasu można wskazać zadaną temperaturę.
                   STAŁY: pozwala utrzymać stale temperaturę wybraną dla dnia, nocy,
                   lub przeciw-zamrożeniową.
                   URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dłuższej nieobecności. Po­
                   zwala wprowadzić daty początku i końca urlopu, jak również temperaturę podtrzyma­
                   nia. Dla pracy zależnej od temperatury zewnętrznej, może być zamontowany czujnik
                   zewnętrzny.

                   Termostat pokojowy programowalny przewodowy                                 AD247P 100012645P 440
                                                                         AD248P 100013138P 790
                   Przewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzewczymi,
                   z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są 3 tryby
                   pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM START,
                   która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność i za­
                   pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załącze­
                   nia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                   Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                   będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                   beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                   Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

                   Bezprzewodowy regulator temperatury służący do sterowania urządzeniami grzew­
                   czymi, z dużym podświetlanym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Możliwe są
                   3 tryby pracy: dzień/noc, tygodniowy, ręczny. Regulator posiada funkcję OPTIMUM
                   START, która pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwiększa efektywność
                   i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas załą­
                   czenia urządzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiągnięcia zadanej temperatury.
                   Możliwość podłączenia czujnika temp. podłogowej, dzięki czemu regulator pokojowy
                   będzie sterował temp. pomieszczenia uwzględniając przy tym temp. podłogi. Styk
                   beznapięciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

                   Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy                               AD140  88017859  114

                   Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
                   w zakresie od 6 do 30 °C.

                   Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                              AD249  100013304  690
                   Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
                   trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­             AD309  7663561  640
                   mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową                 AD308  7663618  350
                   „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.                       AD310  7663619  830
                                                                         AD321  7688305  399
                   S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
                   Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                   tomatyką DIEMATIC Evolution.

                   S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
                   Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                   tomatyką DIEMATIC Evolution.

                   S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
                   Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
                   tomatyką DIEMATIC Evolution.

                   Wtyczki mostkujące BUS

106 www.dedietrich.pl
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111