Page 111 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 111

Wyposażenie dodatkowe

Evodens Pro

                                                    EVODENS PRO AMC ACCESSORIES REGULATIONS

WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

           Kocioł pojedynczy lub kocioł 1 w kaskadzie                Każdy kocioł od 2 do 8 w kaskadzie
                                                          (2)
                                                                                     2
Typ obie­
  gu

      c.w.u.  bezpośr.  miesz.   bezp. + 1 x 2 x miesz. bezp. + 2 x 3 x miesz. miesz.   2 x miesz. 3 x miesz.                     Naścienne gazowe kotły kondensacyjne
      1 x AD212              miesz.          miesz.
           fabrycznie
DIEMATIC         (1)                                 z konsolą DIEMATIC Evolution (2)
Evolution
                                   1 x AD199 1 2 x AD199 1
                 1 x AD199 1 x AD199  2 x AD199
                                   x AD249   x AD249                               2 x AD199 +
                                                1 x AD199  2 x AD199                  1 x AD249

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewnętrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotła.
(2) Każdy kolejny kocioł z Diematic Evolution zwiększa odpowiednio ilości obsługiwanych obiegów. Jeśli łączne możliwości nie zabezpieczają obsługi wszystkich obiegów
 w instalacji, zaleca się stosowanie odpowiedniej liczby automatyk DIEMATIC VM Evolution (AD315).

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution                                  Pakiet Indeks PLN

           Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                   AD249                    100013304  690
                                                      AD199p                   88017017P  201
           Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
           trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
           mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
           „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

           Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

           Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
           cym.

           Czujnik c.w.u.                                    AD212P                   100000030P  201
                                                      AD218                    100004781  500
           Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej
           wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym

           Czujnik zanurzeniowy z gilzą

           Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynką podłączeniową IP 54
           i gilzą Ø 1/2", długość użytkowa pod głowicą 120 mm. Wymagany w instalacji wieloko­
           tłowej.

           Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady                  AD250P                   100013305P  201
           Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy  AD140                    88017859  114
           urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

           Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy
           Ten termostat pokojowy pozwala regulować temperaturę pomieszczenia
           w zakresie od 6 do 30 °C.

           AF60 Czujnik zewnętrzny                                                  FM46  85757741   201

           Czujnik zewnętrzny może być używany samodzielnie lub w połączeniu z termostatami                               350
           pokojowymi                                                                  640
                                                                                  830
           S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące                                 AD308 7663618   399
           Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­                     AD309 7663561
           tomatyką DIEMATIC Evolution.                                               AD310 7663619
                                                                        AD321 7688305
           S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące
           Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
           tomatyką DIEMATIC Evolution.

           S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące
           Kabel komunikacyjny S-Bus z parą wtyczek mostkujących do łączenia urządzeń z au­
           tomatyką DIEMATIC Evolution.

           Wtyczki mostkujące BUS

                                                                            www.dedietrich.pl 111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116