Page 112 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 112

Wyposażenie dodatkowe

                   Evodens Pro

                   WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

                   Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution                                                       Pakiet Indeks PLN

                                       SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy                               AD324    7691375 1 380

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne2 Termostat zapewnia możliwość połączenia sie z domową siecią Wi-Fi i zdalnej kontroli
                                                  pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmową aplikacją w systemie
                                                  Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Możli­
                                                  wość ustawiania programów ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc ułatwiająca pro­
                                                  gramowanie. Możliwość zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
                                                  wskaźniki zużycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostęp bezpieczeństwa dla in­
                                                  stalatora.

                                       VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza                                   AD315    7676561    nz

                                       Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie naściennej,
                                       pozwala sterować i regulować 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Każdy z tych obiegów
                                       grzewczych może być obiegiem bezpośrednim lub z 3-drogowym zaworem mieszają­
                                       cym z siłownikiem. Można łączyć szeregowo do 8 regulatorów VM DIEMATIC Evolution
                                       oraz stosować wiele konfiguracji, zależnie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu­
                                       tion może być używany w powiązaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
                                       aby sterować dodatkowymi obiegami c.o. i c.w.u.  Może być wykorzystany przy połą­
                                       czeniu z jednym lub większą ilością źródeł ciepła wyposażonych w konsolę DIEMATIC
                                       Evolution lub IniControl 2, a także może być zintegrowany z DIEMATIC iSystem po­
                                       przez Modbus jako "SLAVE" (system wtórny). Regulator może pracować samodzielnie
                                       aby regulować obiegi c.o. i c.w.u. w zależności od temperatury zewnętrznej (czujnik
                                       FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator może sterować kaskadą kotłów wyposażo­
                                       nych w konsolę DIEMATIC Evolution, posiada również wejście 0-10V, które może być
                                       skonfigurowane jako łącze telefoniczne ON/OFF. Stopień ochrony: IP 65. Drzwiczki na
                                       zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: długość: 320 mm, wyso­
                                       kość: 260 mm, głębokość: 130 mm.

                                       GTW08 Bramka Modbus                                              AD332    7721982 1 100

                                       Bramka z konwerterem sygnałów dedykowana do łączności pomiędzy konsolami re­
                                       gulacyjnymi z systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje danych zgodnych ze stan­
                                       dardem Modbus RTU i interfejsem RS485.

                    PRZYKŁAD KONFIGURACJI        ZESTAWIENIE                                                   PAKIET    INDEKS
                                       Evodens Pro AMC 45/DIEMATIC Evolution Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący                      -    7725243
                   EVODENS PRO AMC CONFIGURATION EXAMPLE Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h)                                  100019346
                                       BPB 401 Podgrzewacz c.w.u.                                            GV45    7682199
                   Evodens Pro AMC 45           Czujnik c.w.u.                                                 EC790   100000030P
                   DIEMATIC Evolution           Armatura podłączeniowa do AMC/MCA 45-115                                    AD212P   100002310
                   — 2 obiegi mieszaczowe         UPM2 25-70-130 Pompa kotłowa modulowana klasy A z przyłączami i okablowa­                    HC139
                   — 1 podgrzewacz c.w.u.         niem do AMC/MCA 45, 65                                                    S101614
                                       2 x Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m                                     -
                                       AF60 Czujnik zewnętrzny                                                  2 x 88017017P
                                       DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kotłów o mocy do 75 kW                    2 x AD199p  85757741
                                       AQA Perla Black Zmiękczacz wody użytkowej 15 litrów                               FM46    7613605
                                                                                                SA1    240029325
                                                                                                 -

112 www.dedietrich.pl
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117