Page 117 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 117

od 3,4 do            Do przygotowania c.w.u. w instalacjach zbiorczych
  35,6 kW
                Modulens G
  do podłączenia do
      komina        AGC 15, AGC 25, AGC 35

  lub przew.pow-spal.

                          — Stojący gazowy kocioł kondensacyjny           — Wyposażenie kotła: pompa c.o. modulująca o wskaźni­
                          — Dostosowany do pracy z gazem ziemnym E          ku energochłonności pomp obiegowych EEI < 0,23,
                          — Możliwość dostosowania do pracy z gazem ziemnym      zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar, naczynie wzbiorcze 18 l
                                                        (oprócz modelu AGC 35), zawór przełączający c.o./c.w.u.,
                           Lw/Ls lub propanem                    odpowietrznik automatyczny, oświetlenie wewnętrzne
                          — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p     przy braku zasilania elektrycznego kotła

                           i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)     — Konsola sterownicza z modułem nastawnym, wyposażo­
                           lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo­   na w programowalną pogodową regulację elektroniczną
                           gacja C43)                        DIEMATIC iSystem z optymalizacją sterowania sys­
                          — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%          temów multienergetycznych, a zwłaszcza z możliwością
                          — Niska emisja zanieczyszczeń                regulacji parametrów solarnych
                          — Wymiennik odlewany monoblok ze stopu
                           aluminiowo-krzemowego. Wyjątkowo odporny na od­     — Modułowa obudowa zewnętrzna o wzornictwie identycz­
                           kładanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią   nym jak obudowy podgrzewaczy c.w.u., które mogą być
                           gwarancją                         podłączone
                          — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­
                           nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do     — Regulowane nóżki
                           100% mocy                        — Dostępny jako wyposażenie dodatkowe moduł hydrau­
                          — Palnik wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy
                           z ciśnieniowymi systemami odprowadzania spalin      liczny zawarty w zestawie "zawór mieszający"
                          — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
                                                       Jednostka dostawy: 1 pakiet

                                                                Zaleta produktu
KOMFORT                                                                                  3

                                              Stojące gazowe kotły kondensacyjneCE 0085CM0178

WYMIARY                                                                  Sprawność do 109%
                                                                      DIEMATIC iSystem
1 2 Powrót/zasilanie c.o., ob. bezpośredni G 3/4"
                                                                       Pompa klasy A

3 Zasilanie gazem G 1/2"

4  Odprowadzenie kondensatu, przewód PCW Ø
  24 x 19 mm

  Zasilanie/powrót z c.o., ob. miesz. G 3/4"

  (z pakietem JA 83: Zestaw przewodów ruro­

78 wych wewn. z zaworem 3-drogowym z siłow­
  nikiem i pompą, lub z pakietem JA 7: tylko ze­

  staw przewodów rurowych – wyposażenie

  dod.)

10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4"

16 Podłączenie koncentr. przew. pow.-spal. Ø
  60/100 mm

(1) Zakres regulacji nóżek od 10 do 30 mm

 DANE TECHNICZNE             Max. ciśnienie robocze: 3 bar    Kategoria gazu: II2ELwLs3P
                      Termostat zabezpieczajacy: 110°C  Klasa NOx: 6
Kondensacja                Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Homogogacja: B23, B33, C13, C33, C93, C53, C43,
Średnia temperatura robocza:        Stopień ochrony: IP 21       C83
Tmax: 70°C, Tmin: 25°C
Max. temperatura robocza: 90°C                                     15

Model                                AGC             3,4-15,8               25            35
                                   kW             3,0-14,9                        7,0-35,9
Moc znamionowa 50/30⁰ C (dla c.o.) min/max              kW                             5,6-25,5         6,3-34,8
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.o.) min/max              kW                 15           5,0-24,8
Moc znamionowa 80/60⁰ C (dla c.w.u.)                 %                                            35,1
Sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EWG dla obc.                                       29,3
pełnego i średniej temp. kotła 70⁰C                  %                                            99,1
Sprawność przy ogrzewaniu z mocą minimalną (EN 92/42)             99,3 99,2
(temp. powrotu 30°C)                                                                     110,6
Efektywność energetyczna wg Rozporządzenia KE nr                110,2                      110,1
813/2013:                               %                                               
Sezonowa efektywność energ. ogrzewania                kW          
pomieszczeń ɳs                            kW                                             94
Straty ciepła w trybie czuwania Pstby               m3/h                94               94
Maksymalne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wła­     m3/h                                           0,085
sne elmax                           dB/dB(A)              0,078             0,078
Zużycie gazu ziemnego E/Lw                                                                 0,062
Zużycie gazu płynnego PB                        l            0,031             0,045
Moc akust. Lwa /Ciśnienie akustyczne w odl. 1m            kg                                 0,69/0,80 - 3,71/4,32
Pojemność wodna                            IP    0,33/0,38 - 1,59/1,85     0,55/0,64 - 3,10/3,61          0,27 - 1,44
Masa netto                                         0,13 - 0,61          0,21 - 1,20            53/45
Indeks ochrony elektrycznej                                   46/43             51/43             2,5
                                                  1,9              1,9             50
CENA NETTO                        AGC                     56               56            IP21
                          Pakiet                    IP21              IP21
                          Indeks                                                   35
                                             15                 25               JA4
                           PLN                JA2                 JA3           100016315
                                        100016313              100016314             17 740
                                         16 330               16 680

                                                                     www.dedietrich.pl 117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122