Page 121 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 121

od 3,4 do          Stojące gazowe kotły kondensacyjne do c.o. i c.w.u.
  35,6 kW
              Modulens G
  do podłączenia do
      komina     AGC…/B 160 SL

  lub przew.pow-spal.            — Kocioł w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio­
                        wanym z wężownicą

                       — Podgrzewacz umieszczony obok kotła, z prawej lub z le­
                        wej strony, w jednej linii z kotłem

                       — Ochrona antykorozyjna przy pomocy „Titan Active Sy­
                        stem” (anoda niezużywająca się)

                       — Zawór spustowy, końcówka dla pętli cyrkulacji
                       — Przewody połączeniowe kocioł-zasobnik i czujnik c.w.u.

                        w zakresie dostawy, regulowane nóżki
                       Jednostka dostawy: 3 pakiety
KOMFORT                                                                            3

                                              Stojące gazowe kotły kondensacyjneCE 0085CM0178

                                                          Zaleta produktu

WYMIARY                                                       Wysoka wydajność użytkowa
                                                            Aktywna anoda tytanowa

1 2 Powrót/zasilanie c.o., ob. bezpośredni G 3/4"

3 Zasilanie gazem G 1/2"

4  Odprowadzenie kondensatu, przewód PCW Ø
  24 x 19 mm

    Powrót/zasilanie ob. pierw. niezależny pod­
5 6 grzewacz c.w.u. G 3/4" (z pakietem JA10 -

    opcja)

  Zasilanie/powrót z c.o., ob. miesz. G 3/4"

  (z pakietem JA 83: Zestaw przewodów ruro­

78 wych wewn. z zaworem 3-drogowym z siłow­
  nikiem i pompą, lub z pakietem JA 7: tylko ze­

  staw przewodów rurowych – wyposażenie

  dod.)

10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4"

11 Wypływ ciepłej wody użytkowej G 3/4"

12 Powrót z pętli cyrkulacji G 3/4"

13 Zawór spustowy c.w.u. z końcówką  Ø zewn.
  14 mm

16 Podłączenie koncentr. przew. pow.-spal. Ø
  60/100 mm

(1) Zakres regulacji nóżek od 10 do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotła AGC                               15 /B 160 SL        25 /B 160 SL 35 //B 160 SL

Znamionowa moc cieplna kotła przy 50/30°C              kW           15,8      25,5     35,9
Pojemność podgrzewacza c.w.u.                      l         155,6     155,6     155,6
Moc wymiany c.w.u.
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K         kW            15       28      32
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K               l/10 min           235      240      245
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K selon EN 13203                      370      690      790
Współczynnik strat ciepła (UA_S)                   l/h            20       24     24,5
Ciężar netto AGC… V/B                       l/min           1,78      1,78     1,78
                                            140/143    143/146    143/146
                                  W/K
                                   kg

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

CENA NETTO                        AGC       15/B 160 SL         25/B 160 SL  35/B 160 SL
                           Indeks         100018115          100018119   100018123
                                        25 480           25 750    26 100
                           PLN

                                                           www.dedietrich.pl 121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126