Page 126 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 126

Wyposażenie dodatkowe

                  Modulens G

                                                                       MODULENS G AGC - WYPOSAŻENIE DODATKOWE REGULACJE

                  WYPOSAŻENIE DODATKOWE "REGULACJE"

                  Dobór wyposażenia dodatkowego w zależności od podłączonych obiegów

                                             Typ obiegu

Stojące gazowe kotły kondensacyjne         Konsola   c.w.u.  bezpośredni  mieszaczowy   bezp. + 1 miesz.           2 x mieszaczowy                  bezp.+ 2 x miesz.
                         sterownicza 1 x AD 212  fabrycznie  1 x AD 199 *   1 x AD 199 *
                                fabrycznie  fabrycznie  1 x AD 199 *   1 x AD 199 *             1 x AD 199                    1 x AD 199
                 3 DIEMATIC iSystem                                               + 1 x AD 249                   + 1 x AD 249
                           (1) (2)
                                                                          1 x AD 199                    1 x AD 199
                        AGC 15, 25, 35                                           + 1 x AD 249                   + 1 x AD 249

                        AGC…/V… lub B…

                  (1) Każdy obieg grzewczy można uzupełnić o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52    Pakiet Indeks PLN
                  (2) Możliwa kaskada 10 kotłów
                  * czujnik znajduje się w pakiecie JA 83 (zestaw zaworu 3-drog. wewn.)

                  Regulacje

                                CDI-D Programowalny czujnik pokojowy                         AD285                    100018924  810

                                Zdalne sterowanie dialogowe przewodowe, z pomieszczenia w którym jest zainstalo­
                                wane, pozwala odstąpić od wszystkich rozkazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3. Do­
                                datkowo dopasowuje samoadaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                                (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg).

                                CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy                  AD284                    100018923  1 140
                                                                          AD251                    100013306   540
                                Zdalne sterowanie dialogowe, bezprzewodowe, pozwala odstąpić od wszystkich roz­
                                kazów konsoli DIEMATIC iSystem/m3 z pomieszczenia w którym jest zainstalowane.
                                Dodatkowo dopasowuje samo-adaptująco charakterystyki grzewcze danych obiegów
                                (jedno CDI D iSystem lub CDR D iSystem na obieg). Dane są transmitowane drogą ra­
                                diową z miejsca zainstalowania do urządzenia nadawczo-odbiorczego (pakiet AD 252)
                                umieszczonego w pobliżu urządzenia grzewczego.

                                Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy

                                Bezprzewodowy czujnik temperatury zewnętrznej dla tzw. regulacji pogodowej, do
                                współpracy z  kotłami wyposażonymi w konsolę Diematic iSystem. Stosowany w miej­
                                sce czujnika przewodowego. Do komunikacji ze sterownikiem kotła wymagany jest
                                dodatkowo moduł radiowy AD252.

                                Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik                        AD252                    100013307  540

                                Umożliwia transmitowanie danych drogą radiową z miejsca zainstalowania CDR
                                D.iSystem do urządzenia nadawczo-odbiorczego umieszczonego w pobliżu urządzenia
                                grzewczego.

                                Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego                   AD249                    100013304  690
                                                                          AD199p                   88017017P  201
                                Do sterowania zaworu mieszaczowego z siłownikiem elektromechanicznym lub elek­
                                trotermicznym. Płytkę montuje się w konsoli DIEMATIC i podłącza przy pomocy nieza­
                                mienialnych wtyków. Konsola DIEMATIC może być wyposażona w jedną dodatkową
                                „płytkę + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

                                Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m

                                Czujnik ten jest wymagany przy podłączeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszają­
                                cym.

                                Kabel BUS L=12 m                                   AD134                    88017851  640

                                Kabel BUS pozwala połączyć urządzenie wyposażone w konsolę DIEMATIC Evolution                                201
                                z urządzeniem z konsolą DIEMATIC iSystem, 2 urządzenia wyposażone w konsolę DIE­                               201
                                MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak też podłączyć regulator naścienny VM
                                DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.                                               nz

                                Czujnik c.w.u.                                    AD212P                   100000030P
                                Umożliwia regulację z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania ciepłej  AD250P                   100013305P
                                wody użytkowej w podgrzewaczu pojemnościowym                     AD281                    100018254

                                Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady
                                Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
                                urządzenia wyposażonego w konsolę sterowniczą DIEMATIC m3.

                                VM DIEMATIC iSystem Konsola sterownicza

126 www.dedietrich.pl
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131