Page 122 - eKATALOG TECHNIKA DOMOWA
P. 122

od 3,4 do         Stojące gazowe kotły kondensacyjne do c.o. i c.w.u.
                   35,6 kW
                              Modulens G
                   do podłączenia do
                       komina     AGC…/V 220 SHL

                   lub przew.pow-spal.

Stojące gazowe kotły kondensacyjne                          — Kocioł w komplecie z podgrzewaczem c.w.u. emalio­ gacja C43)

    KOMFORT                                   wanym warstwowym, wyposażonym w wymiennik — Roczna sprawność eksploatacyjna do 109%

                                           płytowy podłączony do pompy ładującej oraz w wę­ — Niska emisja zanieczyszczeń

                                           żownicę do podłączenia instalacji solarnej      — Wymiennik odlewany monoblok ze stopu

                                           — Podgrzewacz umieszczony pod kotłem dla stworzenia  aluminiowo-krzemowego. Wyjątkowo odporny na od­

                                           „kolumny” o jednolitym wzornictwie          kładanie się kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią

                                           — Ochrona antykorozyjna przy pomocy „Titan Active Sy­ gwarancją

                                           stem” (anoda niezużywająca się)            — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstęp­

                                           — Wyposażony w kompletny zestaw solarny: pompę, na­ nym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do

3 czynie wzbiorcze 12 l (opcjonalnie 18 l), grupę bezpie­                                         100% mocy

                                           czeństwa, odpowietrznik, zbiornik glikolu, regulator so­ — Palnik wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla pracy

                                           larny, zawór antyoparzeniowy             z ciśnieniowymi systemami odprowadzania spalin

                                           — Przewody połączeniowe kocioł-zasobnik i czujnik c.w.u. — Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia

                                           w zakresie dostawy, regulowane nóżki         — Konsola sterownicza z modułem nastawnym, wyposażo­

                                           — Dostosowany do pracy z gazem ziemnym E       na w programowalną pogodową regulację elektroniczną

                                           — Możliwość dostosowania do pracy z gazem ziemnym   DIEMATIC iSystem z optymalizacją sterowania sys­

                                           Lw/Ls lub propanem                  temów multienergetycznych, a zwłaszcza z możliwością

                                           — Możliwość podłączenia do komina (homologacja B23p  regulacji parametrów solarnych

                      CE 0085CM0178              i C93), systemu rozdzielczego (homologacja C53)    Jednostka dostawy: 4 pakiety

                                           lub zbiorczego systemu odprowadzania spalin (homolo­        Zaleta produktu

                 WYMIARY                                                        Wspomaganie solarne w produkcji
                                                                                      c.w.u.
1 2 Powrót/zasilanie c.o., ob. bezpośredni G 3/4"
                                                                               Aktywna anoda tytanowa

                 3 Zasilanie gazem G 1/2"

                 4 Odprowadzenie kondensatu, przewód PCW Ø
                   24 x 19 mm

                   Zasilanie/powrót z c.o., ob. miesz. G 3/4"

                   (z pakietem JA 83: Zestaw przewodów ruro­

78                  wych wewn. z zaworem 3-drogowym z siłow­
                   nikiem i pompą, lub z pakietem JA 7: tylko ze­

                   staw przewodów rurowych – wyposażenie

                   dod.)

10 Wlot wody zimnej użytkowej G 3/4"

11 Wypływ ciepłej wody użytkowej G 3/4"

12 Powrót z pętli cyrkulacji G 3/4"

13                  Zawór spustowy c.w.u. z końcówką  Ø zewn.
                   14 mm

14 Wlot wężownicy solarnej Cu Ø 18 mm

15 Wylot wężownicy solarnej Cu Ø 18 mm

16                  Podłączenie koncentr. przew. pow.-spal. Ø
                   60/100 mm

(1) Zakres regulacji nóżek od 10 do 30 mm

DANE TECHNICZNE

Max. temp. robocza c.w.u.: 70°C
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Typ kotła AGC                                                       15 /V 220 SHL  25 /V 220 SHL          35 /V 220 SHL

Znamionowa moc cieplna kotła przy 50/30°C                                kW 15,8 25,5 35,9

Pojemność podgrzewacza c.w.u.                                      l 219,7                   219,7            219,7

Objętość solarna/objętość wspomagania                                  l 92,4/127,3                92,4/127,3      92,4/127,3

Moc wymiany c.w.u.                                            kW 15 28 32

Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K                      l/10 min                200        240            260

Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K                                    l/h 370 690 790

Wydajność początkowa przy Δt = 30 K wg EN 13203                        l/min                 20         24            26

Współczynnik strat ciepła                                        W/K 2,09 2,09 2,09

Ciężar netto AGC… V/B                                          kg 171/174                  174/177       174/177

Parametry sanitarne przy temp. otoczenia przy Pn: 20°C; temp. wody zimnej przy Pn: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80°C, temp. magazynowania
c.w.u.: 60°C

CENA NETTO                                        AGC           15/V 220 SHL      25/V 220 SHL          35/V 220 SHL
                                           Indeks              100018125        100018129            100018133
                                                             27 430         27 590             28 280
                                           PLN

122 www.dedietrich.pl
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127